وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

عدم رعایت ضریب مالیاتی مناسب با نحوه فعالیت- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: استان فارس

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۹/۲۳

  • 201-8053 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 8053/201
تاریخ: 23/09/1381
پیوست:

شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 433-22/3/78
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد یا تعلق مالیات: 75
شماره حوزه مالیاتی: 223
شماره سر ممیزی مالیاتی: 22
اداره: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان فارس (اداره امور مالیاتی شهرستان شیراز)
تاریخ ابلاغ رأی: 1/4/78
شماره وتاریخ ثبت شکایت: 4586-4/30-29/4/78

خلاصه واخواهی: احتراما به استحضار می رساند: علیرغم اینکه کار این شرکت عملا در ارتباط با مطالعات نقشه کشی، نظارت، طراحی ساختمان ومحاسبات فنی است وبه عنوان شرکت مهندسین نیز به ثبت رسیده حوزه مالیاتی ضریب مالیاتی شرکت را که می بایست به مأخذ 16% محاسبه نماید ضریب 20% را اعمال نموده ومتأسفانه کمیسیون بدوی برگ تشخیص را تأئید نموده بنابراین شرکت تقاضای تجدید نظر نموده وچون در این زمان شرکت دارای برگ تعیین صلاحیت رتبه بندی سازمان برنامه وبودجه گردیده بود جهت اثبات اینکه شرکت مهندسین می باشد این برگ را ارائه نمود که به علت آنکه تاریخ ابلاغ تعیین صلاحیت بعد از تاریخ برگ تشخیص بود 20% ضریب اعمال شده که هیچگونه ربطی با ضریب مالیاتی مهندسین مشاور ندارد تأئید گردید در حالی که طبق بند (ب) ردیف 19 کتابچه ضرایب مالیاتی سال 75 ضریب مالیاتی با در نظر گرفتن عدم وجود تعیین صلاحیت ورتبه بندی برنامه وبودجه 16% می باشد. خواهشمند است بررسی ورأی عادلانه و به حق صادر نمائید تا حقوق این شرکت تضییع نگردد.
رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله وبا مطالعه و بررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
نظر به اینکه شرکت مودی ضمن لوایح اعتراضیه تسلیمی خود به هیأتهای بدوی و تجدید نظر با استناد به نوع فعالیت شرکت نسبت به ضریب اعمال شده توسط ممیز مالیاتی اعتراض نموده وهیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی رأی مبنی بر تأئید برگ تشخیص صادر نموده وهیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نیز به دلایل غیر مرتبط بدون رسیدگی پیرامون اظهارات شرکت رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی را تأئید نموده در حالیکه ضریب ردیف 26 صفحه 72 دفتر ضرایب مالیاتی سال 75 اعمال شده توسط ممیز مالیاتی مربوط به موسسات طرح و تحقیق بوده وبا فعالیت شرکت مودی غیر مرتبط می باشد بلکه ضریب مندرج در بند ب ردیف 19 صفحه 71 دفتر ضرایب مذکور مرتبط با فعالیت شرکت مهندسین وبه طریق اولی شرکت مودی می باشد علیهذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب نقض مقررات قانونی نقض وپرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می نماید تا با توجه به موارد یاد شده مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد.

صدیقه کاتوزیان
علی اکبر نوربخش
رضا سعیدی امجد
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0