وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

فروش ماشین آلات چاپ شخص حقیقی - منبع مالیات: اشخاص حقوقی - اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۱۰/۳۰

  • 201-7932 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 7932/201
تاریخ: 1382/10/30
پیوست:
شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 678/1-1382/02/10
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد: متمم 1376
شماره حوزه مالیاتی: 1016
شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان:
اداره کل: کل مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رأی: 1382/02/23
شماره و تاریخ ثبت شکایت: 1809-201-1382/03/05
خلاصه واخواهی: این چاپخانه به صورت حقوقی اداره نشده و کماکان به طور حقیقی با مدیریت و مالکیت ماشین های چاپ آن به نام آقایان و اداره می شود و هر نوع فعل و انفعالات در مورد ماشین های چاپ و صحافی به صورت حقیقی صورت گرفته و می گیرد، لذا تقاضا می شود نسبت به مدارک موجود در پرونده بذل توجه نموده و این رأی را مختومه و این موسسه فرهنگی را که با حداقل دستمزد کتابهای بچه های این کشور را در دسترسشان قرار می دهد یاری و همراهی فرمائید.
رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رأی می نماید: حسب محتویات پرونده عمده اعتراض مودی در مراحل تشخیص و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی این بوده که مالکیت ماشین آلات چاپ به فروش رفته متعلق به شرکت نبوده و مربوط به اشخاص حقیقی می باشد و نظر به اینکه خرید و فروش دستگاهها و ماشین آلات چاپ با موافقت و اطلاع اداره کل چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می پذیرد، صحیح این بود که هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رأسا یا با صدور قرار تحقیق و استعلام از اداره کل چاپ و نشر و مشخص شدن مالک واقعی ماشین آلات مذکور، چنانچه تعلق آنها بر شرکت احراز می گردید ضمن رسیدگی به سایر اعتراضات از جمله ارزش برآورده شده آنها و در غیر این صورت با مد نظر قرار دادن مقررات تبصره ماده 157 مبادرت به صدور رأی می نمود بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله و به جهت نقص رسیدگی به رأی مورد واخواهی ایراد وارد است و ضمن نقض آن پرونده برای رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می شود.
علی عزیزی
محمد علی بیگ پور
اسماعیل ملکان
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0