وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

مالیات کدام صنف کمتر است

  • نویسنده : محمدجواد عظیمی فرد

  • تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۲

  • تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۱/۰۵

  • ثبت نظر

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

مالیات، یکی از موارد حیاتی در اقتصاد هر کشور است که از طریق آن دولت به منابع مالی جهت تامین هزینه‌های عمومی می‌رسد. اما سطح مالیاتی که هر صنف در یک کشور مشخص می‌پردازد ممکن است متفاوت باشد و به عوامل متعددی از جمله نوع فعالیت، محل فعالیت و قوانین مالیاتی وابسته باشد.
 

انواع اشخاص در قانون مالیات

۱. اشخاص معاف از مالیات

در برخی موارد، اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ممکن است از پرداخت مالیات معاف باشند. این موارد ممکن است به دلیل سیاست های قانونگذار باشد. اشخاصی که از پرداخت مالیات معاف هستند هیچگونه تکالیفی را در خصوص تکالیف و تشریفات قانونی حاکم ندارند. مانند:
  • برخی معافیت های ماده (۱۳۹)
  • اشخاصی که مطابق تبصره (۱۱) ماده (۵۳) دارای واحد مسکونی کمتر از ۱۵۰ متر در تهران و ۲۰۰ متر در شهرستان هستند
  • اشخاصی که سود سپرده بانکی دریافت می کنند

 

۲. اشخاص با نرخ صفر مالیاتی

اشخاصی که دارای نرخ صفر مالیاتی می باشند توسط قانون گذار مکلف شده اند که تمامی تکالیف مالیاتی خود را در موعد مقرر انجام دهند و اظهارنامه تسلیم کنند و در بازه زمانی ماده (۱۵۶) قانون مالیات رسیدگی شوند و در نهایت مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه شود. در اصل تفاوت بین اشخاص معاف از مالیات با اشخاصی که دارای نرخ صفر مالیاتی هستند در این است که اشخاص معاف هیچ تکلیفی در خصوص قوانین مالیاتی ندارند اما اشخاص نرخ صفر باید تمام تکالیف خود را بدرستی و کامل انجام دهند با این شباهت که هر دو شخص مالیاتی پرداخت نمی کنند.
 
برخی از اشخاصی که دارای نرخ صفر مالیاتی هستند عبارتند از:
  • شرکت های تولیدی و معدنی
  • درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها
  • درآمدهای مراکز اقامتی گردشگری
 

۳. اشخاص دارای مالیات مقطوع

مالیات مقطوع یعنی سازمان مالیاتی در خصوص سود یا زیانی که متوجه مودی شده بی تفاوت است و براساس وجوه دریافت شده مبلغی را بعنوان مالیات دریافت می نماید. مثلا معامله املاک دارای مالیات مقطوع است در این حالت سازمان مالیاتی سود و زیان شخص فروشنده را بررسی نمی کند و فقط براساس مبلغ معامله شده (۵٪) را بعنوان مالیات نقل و انتقال (به ارزش معاملاتی) دریافت می کند.
 

۴. اشخاص مشمول مالیات

اشخاصی هستند که راستای ماده (۱) قانون مالیات های مستقیم مشمول پرداخت مالیات هستند و باید به تمامی تکالیف قانون خود عمل کنند.
 

۵. اشخاص غیرمشمول

اشخاصی هستند که راستای ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم مشمول پرداخت مالیات نیستند و هیچ تکلیف و الزامی در خصوص قوانین مالیاتی ندارند.
 

بررسی اشخاص باتوجه به ضریب مالیاتی

اشخاص مختلف اعم از حقیقی یا حقوقی دارای ضرایب مالیاتی می باشند مثلا اشخاصی که دارای فعالیت خرید و فروش ارز هستند دارای ۱.۵٪ ضریب مالیاتی هستند و از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف اند و از طرفی اشخاص که مشغول به واسطه گری و دلالی هستند ضریب آنها ۴۹٪ می باشد. 

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0