وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

عدم اجرای حکم تبصره ماده 193 قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط:ابرکوه

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۸/۲۸

  • 201-6586 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 6586/ 201
تاریخ: 28/08/1382
پیوست:

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 145- 29/11/81
مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل
سال عملکرد: 78 و79
شماره حوزه مالیاتی 9911
شماره سرممیزی مالیاتی 991
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان ابرکوه
اداره کل
تاریخ ابلاغ رأی: 28/12/81
شماره و تاریخ ثبت شکایت 474- 201-27/1/82


خلاصه واخواهی: در تاریخ 27/6/78 موفق به اخذ پروانه بهره برداری شماره 3429 از اداره کل صنایع و معادن استان یزد گردیده و بهره برداری از معدن را شروع نموده ام. بر اساس ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم خود را مستحق استفاده از معافیت مالیاتی اولویت یک آن می بینم ولی بابت عملکرد سالهای 78 و79 از اینجانب مطالبه مالیات گردیده است. هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر به اعتراضاتم توجه ننموده اندگرچه به موجب تبصره ذیل ماده 193 شرط استفاده از معافیت ماده 132 تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوران معافیت می باشد اما به موجب بند یک رای اکثریت شماره 2300- 4/30 مورخ 18/2/72 هیات عمومی محترم شورای عالی مالیاتی این شرط تنها شامل حال کارخانه داران و اشخاص حقوقی است که در رای اکثریت شماره 4462-4/30 مورخ 27/3/70 هیات فوق الاشاره تکلیف را روشن نموده لذا هیات محترم حل اختلاف تجدید نظر بدون توجه به آراء فوق رای هیات بدوی را تائید نموده و از حق قانونی خود محروم گردیده ام اینک به جهت عدم توجه به ماده 258 و به علت عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه تقاضای نقض رای شماره 145- 29/11/81 هیات تجدید نظر را دارد.
رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی امر به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
رأی اکثریت: با توجه به عمومیت حکم تبصره ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم و اینکه بهره برداران معادن نیز طبق مواد 96 و 100 قانون مالیاتهای مستقیم(قبل از اصلاحیه مصوب 27/11/1380) ملزم به نگاهداری دفتر قانونی و تسلیم اظهارنامه و صورتهای مالی متکی به دفاتر قانونی می باشند و بنا به همان استدلالی که هیات عمومی شورای عالی مالیاتی طبق رای شماره 3382-201 مورخ 24/4/1382 در خصوص کارگاهها داشته است،صاحبان واحدهای معدنی هم در صورت عدم تسلیم اظهارنامه و صورتهای مالی در دوره معافیت نمی توانند از معافیت مقرر در ماده 132 قانون یاد شده برخوردار شوند، علیهذا نسبت به رأی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که اعتراض مودی را در این باره پذیرفته است، ایرادی مترتب نیست و رد شکایت شاکی اعلام می شود.

محمد رزاقی
علی اصغرزندی فائز

نظر اقلیت:حسب رأی اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 3382- 201 مورخ 24/4/82 حکم تبصره ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر کارخانه داران و اشخاص حقوقی شامل کارگاههای موضوع بند 2 ماده 96 قانون یاد شده بوده که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی و تسلیم اظهارنامه و صورتهای مالی می باشند. نظر به اینکه بهره برداران معادن از مصادیق بند 7 ماده 96 قانون فوق الاشاره بوده و به موجب قسمت اخیر این ماده می توانند از دفاتر مشاغل استفاده نمایند. بنابراین جهت برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم الزامی به انجام تکالیف مندرج در تبصره ماده 193 قانون یاد شده از حیث تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان را نداشته و با داشتن شرایط مندرج در ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم( قبل از اصلاحیه 27/11/81) می تواند از معافیت مالیاتی برخوردار گردد. بنا به مراتب شکایت شاکی را در این خصوص وارد دانسته نظر به نقض رأی مورد واخواهی و احاله پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم را دارم.

اسماعیل ملکان
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0