وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

مالیات حقوق کارکنان در خارج از مناطق آزاد - منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: بندرعباس

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۷/۲۹

  • 201-6355 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 6355/201
تاریخ: 29/07/1381
پیوست:

شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 53- 29/1/1380
مربوط به مالیات بردرآمد حقوق
سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74 الی 76
شماره حوزه مالیاتی 211
شماره سرممیزی مالیاتی 21
اداره: امور مالیاتی بندر عباس
تاریخ ابلاغ رأی: 12/8/1380
شماره و تاریخ ثبت شکایت 7237-4/30- 7/9/80


خلاصه واخواهی: این شرکت به دلایل زیر به رای صادره معترض بوده، خواهشمند است با عنایت به قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه سازمان تشخیص رسیدگی لازم معمول فرمایند:
1- پرسنل مامور به خدمت این شرکت در شهرستان بندر عباس همگی دارای احکام استخدامی در منطقه آزاد کیش بوده و حقوق و مزایای خود را در کیش دریافت می نمایند و محل استقرار ثابت آنان از نظر سازمانی جزیره کیش است.... لذا با توجه به قانون مناطق آزاد بخصوص مواد 11و 13 و رای شماره2090/4/30 مورخ 24/3/1374 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و اینکه پرسنل به صورت موقت در بندر عباس مستقر شده اند و تا زمانی که مامور خدمت در بندرعباس باشند، فوق العاده ماموریت دریافت خواهند داشت، پرسنل مزبور از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف می باشند، اما هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به این موضوع توجهی نداشته اند.
2- مطلب دیگری که در لوایح دفاعیه تقدیمی به محضرهیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر معروض داشته ایم و مورد قبول آنها واقع نشده، این است که با فرض شمول مالیات نسبت به درآمد حقوق پرسنل، حوزه مالیاتی می بایستی تعداد پرسنل در هر یک از سالهای 1374 تا1376 و حقوق و مزایای دریافتی هر یک در هر ماه را تعیین و مالیات را بر مبنای واقعیات محاسبه نماید،در حالیکه به صورت برآوردی و کلی اقدام به تعیین مالیات نموده و موازین قانونی به خصوص ماده 237 قانون مالیاتی و ماده 13 آئین نامه سازمان تشخیص را رعایت نکرده وگرچه در هیات بدوی به این موضوع توجه شده، اما در نهایت هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر فقط با 7% تعدیل درآمد مشمول مالیات مبادرت به صدور رای نموده است......
رای: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نمایند:
1- حقوق بگیران شاغل در شهرستان بندر عباس، به عذر اینکه دارای احکام استخدامی از منطقه آزاد کیش بوده و حقوق و مزایای خود را در کیش دریافت نموده اند(و مطالبی از این قبیل)، مشمول معافیت موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 7/6/1372 نمی باشد و برخلاف ادعای مودی،رای شماره 2090-4/30 مورخ 24/3/1374 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی هم دایر بر تعلق چنین معافیتی نیست.
2- درباره تعداد پرسنل و میزان دریافتی هر یک از آنها در هر ماه باید گفت که اولا دلیل اصلی این نحوه تشخیص توسط حوزه مالیاتی، عدم انجام به موقع تکلیف قانونی موضوع ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 بوده است، ثانیا تعداد پرسنل حسب گزارش شماره 546/211 مورخ 30/2/1378 حوزه مالیاتی، با توجه به لیستهای ارسالی شرکت تعیین گردیده،ثالثا تعیین میزان حقوق ماهیانه پرسنل به میزان ارقام مندرج در ضمائم آن گزارش به دلیل غیر قابل استفاده بودن لیستهای ارسالی( به لحاظ وجود پرداختیهای معوقه) شرکت صورت گرفته است.
بنا به ملاحظات فوق و اینکه هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر با تعدیل درآمد مشمول مالیات اقدام به صدور رای نموده است، شکایت شاکی را وارد ندانسته، رد آن را اعلام می دارد.

محمد رزاقی
اسماعیل ملکان
علی اصغرزندی فائز
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0