وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

مراکز دولتی و بند 13 ماده 91- منبع مالیات: حقوق- اداره کل مربوط: ایلام

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۳/۱۲

  • 201-1950 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 1950/201
تاریخ: 12/03/1382
پیوست:


شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: هـ/ت /317- 11/4/1381
مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
سال عملکرد: 1377
شماره حوزه مالیاتی 223- 27
شماره سر ممیزی مالیاتی 22-27
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان ایلام
اداره امور مالیاتی شهرستانایلام
اداره کل
تاریخ ابلاغ رأی: 22/5/1381
شماره و تاریخ ثبت شکایت 4543- 201- 5/6/1381


خلاصه واخواهی:نسبت به رای تجدید نظر معترض بوده و مراتب به شرح ذیل اعلام می گردد.
1- مبلغ حق تخصص خارج از حکم کارگزینی بوده و به تعدادی از پرسنل در راستای جذب نیروی متخصص و به صورت غیر مستمر پرداخت می شود.
2- با توجه به صدر بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم پرداختیهای از محل اعتبارات دولتی به کارکنان بابت مزایای غیر مستمر مشمول بند قانونی فوق بوده و مالیات مقطوعی به نرخ ده درصد به آن تعلق می گیرد.
3- در تائید مراتب در بند (2) پرداخت حق کارانه از سوی دستگاههای دولتی مشمول بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات آن به نرخ 10% درصد می باشد.
4- هیات حل اختلاف تجدید نظر به اعتراض شرکت توجهی ننموده است،درخواست رسیدگی و نقض رای را دارد.
شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با مطالعه و بررسی اسناد و مدارک مضبوط در پرونده امر و ملاحظه و شکوائیه رسیده به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:
به موجب بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366و اصلاحیه مورخ 7/2/1371، وجوهی که از طرف وزارتخانه ها و ......... شرکتهای دولتی و ......... بابت مزایای غیر مستمر پرداخت می گردد به طور کلی مشمول مالیات مقطوعی به نرخ ده درصد می باشد. از طرفی مودی در تمام مراحل رسیدگی مدعی بوده که وجوه پرداختی بابت حق تخصص که به برخی از کارکنان پرداخت شده، مزایای غیر مستمر بوده و مشمول مقررات مزبور می باشد. اینک از آنجائیکه رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به این قسمت از اعتراض مودی از استدلال و توجیه قانونی برخوردار نیست بنابراین از حیث عدم کفایت رسیدگی به رای مورد واخواهی ایراد وارد است. و شعبه ضمن نقض رای مورد واخواهی پرونده را به هیات حل اختلاف موضوع ماده 257 قانون مذکور احاله می نماید.

غلامحسین مختاری
محمد علی سعید زاده
محمد علی تراب زاده
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0