وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

اجرای مفاد ماده 139 قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: آذربایجان غربی

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۱۲/۲۰

  • 201-10486 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 10486/201
تاریخ: 20/12/1381
پیوست:

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 301- 3/8/80
مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل
سال عملکرد یا تعلق مالیات: 76- 77
شماره حوزه مالیاتی 9211- 14
شماره سرممیزی مالیاتی 921- 14
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
اداره امور مالیاتی شهرستان قره ضیاء الدین
اداره کل
تاریخ ابلاغ رأی: 14/8/1380
شماره و تاریخ ثبت شکایت 7552/4/30- 17/9/80

خلاصه واخواهی: در اجرای مقررات ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به رأی شماره 301 مورخ 3/8/80 هیات حل اختلاف تجدید نظر موضوع عملکرد 76 و 77 پرونده داروخانه آقای دکتر به دلایل زیر معترض بوده تقاضای نقض رأی و تجدید رسیدگی را دارم.
1- به موجب تصویب نامه شماره 30338 / ت/ 419/ هـ مورخ 20/1/1373 هیأت محترم وزیران و با توجه به نامه شماره 14844/4/30 مورخ 4/2/1379 رئیس محترم شورای عالی مالیاتی شهرهای واقع در بخشهای محروم و مناطقی که در آن شهرداری ایجاد شده از فهرست مناطق محروم خارج شده اند، لذا چون بخش قره ضیاءالدین به مرکز چایپاره با داشتن سابقه چندین ساله شهرداری و بخشداری جزء مناطق محروم نمی باشد.
2- به موجب بند ب تصویب نامه هیات وزیران فوق الذکر اعلام فهرست مناطق محروم از طرف مراجع ذیصلاح در برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران فقط به لحاظ استفاده از تسهیلات ارزان بانکی و معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی بوده بنا به مراتب فوق تقاضای نقض رأی مذکور و تجدید رسیدگی را دارم.
شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
نظر به اینکه طبق ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه مصوب 7/2/1371 درآمد حاصل از رشته های مختلف پزشکی، بهداشتی و درمانی در نقاط محروم طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی از مالیات بر درآمد معاف می باشند و از طرفی فهرست مناطق محروم نیز طبق تبصره 2 ماده 132 قانون فوق الذکر در آغاز هر برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد بنابراین با توجه به بند 1 تصویب نامه شماره30338/ ت / 419/ هـ مورخ 20/1/1373 هیات محترم وزیران در طول برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران فقط تعداد 997 دهستان در سطح استانهای کشور جزء نقاط محروم شناخته شده اند و شهرها برابر بند 2 تصویب نامه مزبور از لیست مناطق محروم خارج شده اند و فقط از تسهیلات ارزان بانکی و معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی همچنان تا پایان برنامه دوم بهره مند می گردند. بنابراین اعطای معافیت موضوع ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم به مودی بابت مالیات عملکرد سالهای 76و 77 موجه و قانونی نمی باشد و از این حیث شکایت آقای ممیز کل از رأی اکثریت هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر وارد می باشد و شعبه رأی مورد واخواهی را به دلیل فوق نقض و پرونده را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون پیش گفته احاله می نماید.

محمدعلی تراب زاده
محمد علی سعید زاده
غلامحسین مختاری
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0