وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ارسال تصویر آیین نامه اجرایی موضوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02

  • وضعیت : معتبر است
  • نویسنده : محمد جواد عظیمی فرد

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۰/۱۲/۲۵

  • شماره بخشنامه : 200-86761-د

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره یا هر قسمتی از بخشنامه مشکلی داشت روی لینک بالا کلیک کنید

شماره: 86761/200/د تاریخ: 1400/12/25 ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی موضوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 که طی شماره 149399/ت 59394 هـ مورخ 1400/11/23 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است، جهت اجرا ارسال می گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست