وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ارسال تصویر آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

  • وضعیت : معتبر است
  • نویسنده : محمد جواد عظیمی فرد

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۰/۰۹/۲۸

  • شماره بخشنامه : 200-60987-د

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره یا هر قسمتی از بخشنامه مشکلی داشت روی لینک بالا کلیک کنید

شماره: 60987/200/د تاریخ: 28/09/1400 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 82376/ت58944هـ مورخ 03/08/1400 هیأت محترم وزیران، برای اجرا ارسال می شود. داود منظور رئیس کل امور سازمان امور مالیاتی کشور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست