وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

بخشنامه ابلاغ اصلاح حکم صدر جزء 3 بند (د) آیین نامه اجرایی بند 8 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۲/۰۴/۲۷

  • 200-27165-د شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

ادارات کل امور مالیاتی
پیرو بخشنامه شماره 44408 مورخ 1381/08/07 موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی بند 8 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380، به پیوست اصلاحیه حکم قسمت صدر جزء 3 بند (د) آیین نامه اجرایی مذکور که به توشیح وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، برای اجرا ابلاغ می گردد.
سید محمد هادی سبحانیان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 44408

آیین نامه اجرایی مقررات مربوط به هزینه های تحقیقاتی، آزما...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0