وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

آئین نامه بند 8 ماده 148

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : بخشی منسوخ شده
  • دسته بندی ها : آیین نامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۷/۲۲

  • 211-4124-37723 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 211/4124/37723
تاریخ: 1381/07/22
هزینه های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح های فشرده، هزینه های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه از ابتدای سال 1381 با رعایت موارد زیر جزء هزینه قابل قبول در حساب مالیاتی محسوب خواهد شد:
الف- هزینه های تحقیقاتی:
1- فهرست طرح یا طرح های تحقیقاتی انجام شده یا در دست اجراء به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم شده باشد.
2- طرح یا طرحهای تحقیقاتی باید منحصرا مربوط به فعالیت و در راستای تحصیل درآمد موسسه باشد.
3- اسناد و مدارک مثبته انجام هزینه طرح یا طرحهای تحقیقاتی به انضمام ریز هزینه ها به اداره امور مالیاتی ارائه شود.
ب- هزینه های آزمایشی و آموزشی: هزینه های آزمایشی و آموزشی از جمله هزینه های حضور در کنگره ها و همایش های علمی و آموزشی، آموزش های ضمن خدمت کارکنان، دوره های کوتاه مدت تخصصی و سایر موارد مشابه، که مرتبط با فعالیت موسسه باشد .
ج- هزینه های خرید کتاب، نشریات و لوح های فشرده: هزینه های خرید کتاب، نشریات و لوح های فشرده که مرتبط با فعالیت موسسه باشد.
د- هزینه های بازاریابی و تبلیغات و نمایشگاهی:
1- هزینه های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی برای تولید کالا یا ارائه خدمات که در دوره آتی (قبل از بهره برداری)، عرضه می شود هزینه مزبور ظرف ده سال از تاریخ شروع به فروش یا عرضه خدمات به اقساط مساوی مستهلک خواهد شد.
2- هزینه های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی برای شناساندن و معرفی کالا و همچنین عرضه خدمات که مستقیما با فعالیت موسسه ارتباط دارد.
3- هزینه بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی به منظور صادرات کالا و خدماتی که مشمول معافیت یا نرخ صفر مالیاتی نباشد.[1] انجام خدمات تحقیقاتی، آموزشی، بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی چنانچه توسط اشخاص دیگر برای موسسه انجام می گیرد و طبق قانون و مقررات مشمول کسر مالیات تکلیفی باشد پذیرش هزینه آن منوط به کسر و واریز مالیات تکلیفی آن به حساب سازمان امور مالیاتی کشور (اداره امور مالیاتی ذیربط) خواهد بود.[2] این آیین نامه در اجرای قسمت اخیر بند 8 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی بنا به پیشنهاد شماره 211-4117-37312 مورخ 1381/06/31 سازمان امور مالیاتی کشور در چهار بند و شش جزء به شرح فوق در تاریخ 1381/06/31 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید.
طهماسب مظاهری
وزیر امور اقتصادی و دارایی

[1]. صدر جزء 3 بند د آیین نامه اجرایی بند 8 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم به موجب اصلاحیه شماره 32572 مورخ 1402/02/30 وزیر امور اقتصادی و دارایی اصلاح گردید. اصلاحیه مذکور طی بخشنامه شماره 200/27165/د مورخ 1402/04/27 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شده است. [2]. به موجب دادنامه شماره 41 مورخ 1397/01/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قسمت اخیر جزء 3 بند (د) ابطال گردید. دادنامه مذکور به موجب بخشنامه 230/97/53 مورخ 1397/03/28 معاون مالیات های مستقیم ارسال شده است.
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0