وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

بخشنامه ارسال تصویر آیین‌ نامه حمایت از تولید، دانش‌ بنیان و اشتغال ‌آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور موضوع تصویب نامه شماره 238540/ت 60726هـ مورخ 1401/12/23

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۲/۰۱/۰۶

  • 200-222-د شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

ادارات کل امور مالیاتی
به پیوست تصویر آیین‌ نامه حمایت از تولید، دانش‌ بنیان و اشتغال ‌آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور موضوع تصویب نامه شماره 238540/ت 60726هـ مورخ 1401/12/23 برای اجرا ارسال می‌ شود.
بر ‌اساس تبصره ماده 9 آیین ‌نامه ‌ی مزبور، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌ بنیان رئیس‌جمهور موظف است هزینه راه ‌اندازی آزمایشگاه‌ های این ماده را با رعایت بندهای (ب) و (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش‌بنیان -مصوب 1401- و آئین‌ نامه های اجرایی آنها به عنوان اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه منظور نماید.
بنا به مراتب فوق اعطای اعتبار مالیاتی موضوع تبصره ماده 9 آیین نامه فوق الذکر، صرفا با رعایت مقررات آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده 11 قانون مذکور موضوع تصویب‌ نامه شماره 152755/ت60384هـ مورخ 1401/08/23 و اصلاحیه‌های آن و همچنین آیین‌ نامه اجرایی بند (ب) ماده 11 قانون یاد شده موضوع تصویب‌ نامه شماره 117205/ت60023هـ مورخ 1401/07/04 امکان‌ پذیر خواهد بود.
داود منظور
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 238540-ت-60726هـ

آیین نامه احکام مالیاتی آیین‌ نامه حمایت از تولید، دانش ب...
  • 60023-117205

آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (11) قانون جهش تولید دانش ب...
  • 152755-ت-60384هـ

احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (11) قانون جه...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0