وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

بخشنامه تمدید اعتبار تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی تا پایان شهریور ماه سال 1402

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۲/۰۲/۲۷

  • 200-11842-د شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

ادارات کل امور مالیاتی
موضوع: تمدید اعتبار تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی تا پایان شهریور ماه سال 1402
پیرو نامه شماره 313/200/د مورخ 1402/01/07، بدین وسیله اعتبار تفویض اختیار موضوع بخشنامه شماره 200/1401/10 مورخ 1401/02/10 و نامه ­های شماره 22868/200/د مورخ 1401/04/14، 55838/200/د مورخ 1401/09/05، 2937/200/د مورخ 1402/01/22 و 2025/200/د مورخ 1402/02/11 با رعایت مقررات و شرایط زیر تا پایان شهریور ماه سال 1402 تمدید می گردد:
1- در جزء یک بند الف بخشنامه مذکور ، چهل (40) درصد به پنجاه (50) درصد اصلاح می شود.
2- در بند سه نامه شماره 2937/200/د مورخ 1402/01/22 عبارت «حداکثر ظرف مدت یک ماه» به «حداکثر تا پایان شهریورماه سال 1402[1]» اصلاح و به تعهدهای قبلی دریافتی هم قابل تسری می باشد.
سید محمد هادی سبحانیان
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 200-2937-د

بخشنامه امکان تقسیط و بخشودگی جرائم در اجرای تفویض اختیار...
  • 200-2025-ص

بخشنامه عدم تفویض اختیار بخشودگی های جرائم و تقسیط بدهی ه...
  • 200-313-د

بخشنامه تمدید اعتبار تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط ب...
  • 200-55838-د

تفویض اختیار بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی
  • 200-22868-د

تفویض اختیار تقسیط و بخشودگی جرایم مواد 167 و 191
  • 200-1401-10

تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع ق...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0