وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

برگشت هزینه خرید شرکت وافزایش مأخذ محاسبه مالیات دوره انحلال- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۳/۱۹

  • 1961-4-30 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 1961/4/30
تاریخ: 1381/03/19
پیوست:
شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 1962- 1380/05/30
مربوط به مالیات اشخاص حقوقی
سال عملکرد یا تعلق مالیات: دوره انحلال
شماره حوزه مالیاتی 2013
شماره سرممیزی مالیاتی
اداره: کل مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رای: 1380/07/08
شماره و تاریخ ثبت شکایت 6446-4/30- 1380/08/07
خلاصه واخواهی: در موعد مقرر قانونی اظهارنامه مالیاتی تسلیم حوزه مربوط گردیده و در پی دعوت ممیز مالیاتی کلیه دفاتر، اسناد و مدارک قانونی در اختیار وی قرار گرفته. در حالیکه دفاتر مورد قبول واقع و لازم بوده است که صرفا مبادرت به برگشت هزینه های غیر قابل قبول بشود، ممیز مالیاتی ضمن برگشت بخشی از هزینه های شرکت قیمت خرید 44 دستگاه کلر زن گازی را که برابر قرارداد مورخ 1375/05/18 معادل 250.000.000 ریال بوده، با محاسباتی به مبلغ 171.018.968 ریال کاهش و تفاوت را به سود دوره انحلال اضافه نموده که این عمل قانونی نبوده و رای هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که فقط بر اساس نظر کارشناس مجری قرار صادره گردیده به دلیل اینکه نظر کارشناس غیر واقعی و خلاف موازین قانونی است نمی تواند مورد قبول باشد. به رای مزبور اعتراض داشته، درخواست رسیدگی دارد. (مشروح مطالب در سه صفحه ضمیمه پرونده است)
رای: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه مشروح شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رای می نماید:
با وجود ابلاغ دعوتنامه شماره 0553/811 مورخ 1375/08/17 (برگ 9 پرونده) در تاریخ 1375/08/17 و نامه شرکت مودی (برگ 12 پرونده) وارده به شماره 0553/812 مورخ 1375/08/17 مبنی بر ارائه و کلیه فاکتورها و اسناد و مدارک خرید و فروش، ممیز مالیاتی متعاقب دعوتنامه فوق الذکر و در اجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 اقدامی به عمل نیاورده و به مفاد نامه شرکت دایر بر ارائه فاکتورها و اسناد مربوط به خرید ایرادی ننموده، از طرفی به شرح بند 19 از قسمت چهارم فرم 38 گزارش رسیدگی خود اظهار می نماید که مودی فاکتورهای خرید را ارائه کرده و از سوی دیگر به شرح پیوست گزارش یاد شده (برگ 25 پرونده) بیان نموده که بابت خرید هیچگونه فاکتور یا سندی ارائه نشده و بر این اساس و بدون ذکر هر گونه دلیل دیگری مبنی بر بی اعتباری ارزش خرید مورد ادعای مودی، مبادرت به تعیین ارزش خرید 44 دستگاه کلر زن می نماید. صرفنظر از بی ترتیبی فوق گزارش کارشناسی شماره 45929 مورخ 1379/10/18 (برگهای 83 و 84 پرونده) که در اجرای قرار شماره 4701 مورخ 1377/05/27 هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر تنظیم گردیده نیز در رابطه با اعتراض مودی به اقدام حوزه مالیاتی در تعیین ارزش خرید 44 دستگاه کلرزن فاقد اظهارنظر موجه و مدلل می باشد. علیهذا رای مورد واخواهی که صرفا با استناد به گزارش کارشناسی مذکور و بدون عنایت به نکات پیش گفته تحریر گردیده، من حیث عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می گردد.
 
حسن عباسی پناه
علی اصغرزندی فائز
غلامحسین مختاری
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0