وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

اصلاح آئین نامه اجرایی قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : تصویب نامه و تصمیم نامه ها

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۴/۰۱

  • 16419--ت-28777هـ شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 16419/ ت 28777 هـ تاریخ:01/04/1382 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/3/1382 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره5023 هـ/ ب مورخ 31/2/1382 تصویب نمود: آئین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، موضوع تصویب نامه شماره 32556/ت 27032 هـ مورخ 23/7/1381 به شرح ذیل اصلاح می گردد: 1- در ماده (23) قبل از عبارت " مجوز خروج وجوه مربوط در هر مورد را صادر می کند" عبارت" میزان قابل انتقال را تعیین و با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی" اضافه شود. 2- در ماده (27) بعد از واژه "هیأت" عبارت " و با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی" افزوده شود. توجه: تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 2905/ 2184-211 مورخ 4/5/82 ابلاغ گردیده است. محمدرضاعارف معاون اول رئیس جمهور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0