وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

بخشنامه در خصوص آئین نامه اجرائی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی , تصویب نامه شماره 16419/ت 28777هـ مورخ 1/4/1382 هیات وزیران مبنی بر اصلاح مواد 23و 27 آئین نامه

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۵/۰۴

  • 211-2184-2905 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 2905/2184/211 تاریخ :04/05/1382 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی پیرو بخشنامه شماره 2327/4843-211 مورخ 18/8/1381 موضوع ارسال تصویر آئین نامه اجرائی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی , تصویب نامه شماره 16419/ت 28777هـ مورخ 1/4/1382 هیات وزیران مبنی بر اصلاح مواد 23و 27 آئین نامه مذکور جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال میگردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
پیوست: شماره:16419/ ت 28777 هـ تاریخ:01/04/1382 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/3/1382 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره5023 هـ/ ب مورخ 31/2/1382 تصویب نمود: آئین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، موضوع تصویب نامه شماره 32556/ت 27032 هـ مورخ 23/7/1381 به شرح ذیل اصلاح می گردد: 1- در ماده (23) قبل از عبارت " مجوز خروج وجوه مربوط در هر مورد را صادر می کند" عبارت" میزان قابل انتقال را تعیین و با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی" اضافه شود. 2- در ماده (27) بعد از واژه "هیأت" عبارت " و با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی" افزوده شود. توجه: تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره 2905/ 2184-211 مورخ 4/5/82 ابلاغ گردیده است. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 32556-ت-27032هـ

آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
  • 2227-4843-211

تصویر آئین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خ...
  • 16419--ت-28777هـ

اصلاح آئین نامه اجرایی قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0