وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : آیین نامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۰

  • 148611-ت59446هـ شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 148611/ت59446هـ
تاریخ: 1400/11/20
بسمه تعالی
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
وزارت کشور - وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1400/11/17 به پیشنهاد وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1400- آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 1
- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است هر ماه ده درصد (10%) از سهم عوارض و جریمه های مربوط به موضوع ماده (7) و بندهای (ب) و (پ) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده را پس از کسر کسورات قانونی، به تفکیک به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) واریز نماید.
ماده 2- عوارض موضوع این آیین نامه براساس شاخصها و ترتیبات زیر میان شهرداری ها، دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع می گردد:
الف - سهم کل شهرداریهای مشمول f/j=
ب - سهم کل دهیاری ها g/j=
پ - سهم مناطق عشایری و فاقد دهیاری(h+i)/j= (a+b+c+e)),Z=k1*a+k2*نرمالایز M=(1/شهری، ( a+b+d ) نرمالایز M=(1/دهیاری = z*(k3*c+k4*e)سهم هر شهرداری = z *k5* dسهم هر دهیاری جمعیت مناطق عشایری و فاقد دهیاری=Z * سهم مناطق عشایری و فاقد دهیاری
a-1 : شاخص معکوس توسعه انسانی.
b-2: شاخص معکوس سرانه عوارض ارزش افزوده.
c-3: شاخص معکوس سرانه بودجه عمرانی شهرداری ها.
d-4: شاخص معکوس سرانه بودجه دهیاری ها.
e-5: شاخص معکوس سرانه درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمانی شهرداری.
f-6: جمعیت شهری ( به جز شهرهای مراکز استان ها).
g-7:جمعیت روستاهای دارای دهیاری.
h-8: جمعیت روستاهای فاقد دهیاری.
i-9: جمعیت مناطق عشایری.
j-10: جمعیت کشور (به جز شهرهای مراکز استان ها).
M-11: شاخص تعیین شهرداری ها و دهیاری های مشمول .
تبصره 1 - وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) موظف است نسبت به تعیین ضرایب kn اقدام نموده و سهم شهرداری ها، دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری را همه ساله اعلام نماید. شهرداری ها و دهیاری هایی که میزان شاخص M آنها از میانگین کشوری کمتر باشند مشمول دریافت عوارض موضوع این آیین نامه خواهند بود.
تبصره 2- سازمان امور مالیاتی کشور گزارش توزیع عوارض واریزی قانون مالیات بر ارزش افزوده را به صورت بر خط به تفکیک دهیاری، شهرداری و فرمانداری ها در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) قرار دهد.
تبصره 3 - شهرداری ها و دهیاری ها موظفند همه ساله نسبت به ثبت اطلاعات بندهای (3)، (4) و (5) در سامانه ای که سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اعلام می کند، اقدام نمایند.
ماده 3- سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور موظف است با رعایت ماده (2) این آیین نامه، نسبت به پرداخت وجوه در چهارچوب سرفصل های زیر اقدام نماید:
1- کمک به بهبود عبور و مرور.
2- کمک به اجرای طرح های توسعه عمرانی و خدماتی و زیست محیطی.
3- کمک به تجهیز شهرداری ها و دهیاری ها به ماشین آلات عمرانی، خدماتی و فناوری اطلاعات.
4- پرداخت بخشی از سود تسهیلات دریافتی از موسسات و بانک ها توسط شهرداری ها و دهیاری ها برای اجرای طرح های درآمدزا.
5- کمک به کارآفرینی اجتماعی.
6- کمک به بودجه هزینه ای شهرداری های شهرهای کمتر از 50 هزار نفر و دهیاری ها.
تبصره 1- هزینه کرد اعتبارات توسط شهرداری ها و دهیاری ها بر اساس شیوه نامه های ابلاغی توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) صورت می پذیرد.
تبصره 2- در اجرای تبصره (5) بند ب ماده 39)) قانون مالیات بر ارزش افزوده، شهرداری ها و دهیاری های کشور مکلفند منابع بند (پ) ماده (26) قانون یادشده را در چهارچوب سیاست های شورای عالی سلامت و امنیت غذایی هزینه نمایند.
ماده 4- سهم مناطق عشایری به حساب ادارات کل امور عشایری هر استان و سهم روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداری شهرستان مربوط واریز تا مطابق قوانین و مقررات مربوط هزینه گردد.
ماده 5- نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه برعهده وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) و نظارت بر نحوه عملکرد هزینه اعتبارات واگذار شده بر عهده معاونت امور عمرانی استانداری ها می باشد. وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد اعتبارات را به سازمان های برنامه و بودجه کشور و امور مالیاتی کشور ارایه نماید.
محمد مخبر
معاون اول رئیس جمهور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0