وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

اصلاحیه آئین نامه اجرائی موضوع ماده 219ق.م.م

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۳/۰۲/۰۶

  • 1342 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 1342 تاریخ: 06/02/1383 پیوست:دارد 1- اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی 19- اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه 2- اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی 20- اداره کل امور مالیاتی استان کهکیلویه و بویر احمد 3- اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل 21- اداره کل امور مالیاتی استان گلستان 4- اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان 22- اداره کل امور مالیاتی استان گیلان 5- اداره کل امور مالیاتی استان ایلام 23 - اداره کل امور مالیاتی استان لرستان 6- اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر 24 - اداره کل امور مالیاتی استان مازندران 7- اداره کل امور مالیاتی استان تهران 25- اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی 8- اداره کل امور مالیاتی استان چهار محال و بختیاری 26- اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان 9- اداره کل امور مالیاتی استان خراسان 27- اداره کل امور مالیاتی استان همدان 10- اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان 28- اداره کل امور مالیاتی استان یزد 11- اداره کل امور مالیاتی استان زنجان 29- اداره کل امور مالیاتی شرکتها 12- اداره کل امور مالیاتی استان سمنان 30- اداره کل امور مالیاتی کالا و خدمات 13- اداره کل امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان 31- اداره کل امور مالیاتهای جنوب 14- اداره کل امور مالیاتی استان فارس 32- اداره کل امور مالیاتهای شمال 15- اداره کل امور مالیاتی استان قزوین 33- اداره کل امور مالیاتهای غرب 16- اداره کل امور مالیاتی استان قم 34- اداره کل امور مالیاتهای شرق 17- اداره کل امور مالیاتی استان کردستان 35- اداره کل امور مالیاتهای مرکز 18- اداره کل امور مالیاتی استان کرمان 36- اداره کل مودیان بزرگ مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 13354 مورخ 18/12/82 در خصوص تغییر عناوین شغلی مأموران مالیاتی، به پیوست اصلاحیه آئین نامه اجرائی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 متضمن اثرات تغییر عناوین مذکور که بنا به پیشنهاد شماره 13098 مورخ 13/12/83 سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. عیسی شهسوار خجسته
شماره: 3550 تاریخ: 05/02/1383 پیوست: اصلاحیه آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 20/10/1382 وزارت امور اقتاصدی و دارائی ماده1- ماده 5 آئین نامه به شرح زیر اصلاح می گردد. ماده5 اصلاحی- عناوین شغلی مأموران مالیاتی، عبارت است از، کاردان مالیاتی، کارشناس مالیاتی، کارشناس ارشد مالیاتی، رئیس گروه مالیاتی و رئیس امور مالیاتی. ماده2- ماده 6 آئین نامه به شرح زیر اصلاح می گردد. ماده6 اصلاحی- کاردان مالیاتی، از بین کارمندان، سازمان، دارای مدرک تحصیلی دیپلم یا فوق دیپلم انتخابمی شود و حداقل یکی از وظایف اصلی« سازمان» را عهده دار بوده و تحت نظر کارشناس ارشد مالیاتی انجام وظیفه می نماید. ماده3- ماده 7 آئین نامه حذف می شود. ماده4- در مواد 28،27،10،9،8 و42 آئین نامه، عنوان شغلی « کارشناس مسئول مالیاتی» به عنوان شغلی « کارشناس ارشد مالیاتی» اصلاح می گردد. ماده5- در مواد 46،34,11،10 و بند3 ماده33 آئین نامه، عنوان شغلی « مدیر امور مالیاتی» به عنوان شغلی« رئیس امور مالیاتی» اصلاح می گردد. ماده6- متن ماده 13 آئین نامه به شرح زیر اصلاح می گردد. ماده 13- تطبیق و انتخاب مأموران مالیاتی شاغل به عناوین شغلی موضوع این آئین نامه به ترتیب زیر می باشد. الف- کمک ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی دیپلم و کاردانی به عنوان کاردان مالیاتی ب- کمک ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی لیسانس به عنوان کارشناس مالیاتی ج- ممیز مالیاتی به عنوان کارشناس ارشد مالیاتی د- سر ممیز مالیاتی به عنوان رئیس گروه مالیاتی ذ- ممیز کل مالیاتی به عنوان رئیس امور مالیاتی این اصلاحیه در 6 ماده و بنا به پیشنهاد شماره 13098 مورخ 13/12/82 سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ به تصویب رسیده است. طهماسب مظاهری
شماره:13354 تاریخ:18/12/1382 پیوست: اداره کل امور مالیاتی.......... پیرو ابلاغیه آئین نامه اجرائی ماده «219» قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به اینکه عناوین شغلی مأموران مالیاتی به شرح ذیل تغییر پیدا کرده است لازم است نسبت به موارد زیر اقدام نمائید. الف) تغییر عناوین مأموران مالیاتی 1- رئیس امور مالیاتی جایگزین ممیز کل مالیاتی(و رئیس و ممیز کل) 2- رئیس گروه مالیاتی جایگزین سرممیز مالیاتی(و رئیس و سر ممیز) 3- کارشناس ارشد مالیاتی جایگزین ممیز مالیاتی(و رئیس و ممیز ) 4- کارشناس و کاردان مالیاتی حسب مورد جایگزین کمک ممیز مالیاتی (کمک ممیز با مدرک تحصیلی لیسانس کارشناس مالیاتی،کمک ممیز با مدرک تحصیلی فوق دیپلم و دیپلم کاردان مالیاتی) ب) صدور ابلاغ تغییر عناوین ادارات کل موظف هستند بر اساس نمونه پیوست نسبت به صدور ابلاغ عناوین جدید برای کلیه کارکنان مشمول حداکثر تا پایان سال جاری اقدام نمایند. (ابلاغ مذکور در دو نسخه،نسخه اول برای کارمند و نسخه دوم برای امور اداری اداره کل مربوط) ج)صدور احکام کارگزینی - احکام کارگزینی کارمندان مشمول از ابتدای سال 1383 با عناوین جدید و با اعمال کلیه تغییرات صورت گیرد. - احکام کارگزینی کارکنان ادارات کل امور مالیاتی شهر تهران توسط اداره کل امور اداری و رفاه صادر می شود. د) سایر عناوین مالیاتی اطلاعات لازم در خصوص شاغلین واحدهای اطلاعات و خدمات مالیاتی- نظارت و پیگیری- اداره وصول و اجراء، اداره امور هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و مالیاتهای غیر مستقیم را به منظور اجرای ماده 17 آئین نامه،مطابق فرم پیوست تهیه و در اسرع وقت به منظور بررسی و تطبیق عناوین شغلی به اداره کل امور اداری و رفاه سازمان ارسال گردد. لازم بـه تـوضیـح اسـت تـغـییـرات بـه عـمـل آمـده در عناوین ردیفهای 1 و 3 با توجه به موافقت شماره 228472- 618 مورخ 5/12/82 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی می باشد. عیسی شهسوار خجسته رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 13354

آئین نامه اجرایی تغییر عناوین شغلی

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0