وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

آئین نامه اجرایی تغییر عناوین شغلی

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۱۲/۱۸

  • 13354 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 13354
تاریخ: 1382/12/18
پیوست:
اداره کل امور مالیاتی.......... پیرو ابلاغیه آئین نامه اجرائی ماده «219» قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به اینکه عناوین شغلی مأموران مالیاتی به شرح ذیل تغییر پیدا کرده است لازم است نسبت به موارد زیر اقدام نمائید.
الف) تغییر عناوین مأموران مالیاتی
1- رئیس امور مالیاتی جایگزین ممیز کل مالیاتی (و رئیس و ممیز کل)
2- رئیس گروه مالیاتی جایگزین سرممیز مالیاتی (و رئیس و سر ممیز)
3- کارشناس ارشد مالیاتی جایگزین ممیز مالیاتی (و رئیس و ممیز )
4- کارشناس و کاردان مالیاتی حسب مورد جایگزین کمک ممیز مالیاتی (کمک ممیز با مدرک تحصیلی لیسانس کارشناس مالیاتی،کمک ممیز با مدرک تحصیلی فوق دیپلم و دیپلم کاردان مالیاتی)
ب) صدور ابلاغ تغییر عناوین ادارات کل موظف هستند بر اساس نمونه پیوست نسبت به صدور ابلاغ عناوین جدید برای کلیه کارکنان مشمول حداکثر تا پایان سال جاری اقدام نمایند. (ابلاغ مذکور در دو نسخه، نسخه اول برای کارمند و نسخه دوم برای امور اداری اداره کل مربوط)
ج) صدور احکام کارگزینی - احکام کارگزینی کارمندان مشمول از ابتدای سال 1383 با عناوین جدید و با اعمال کلیه تغییرات صورت گیرد. - احکام کارگزینی کارکنان ادارات کل امور مالیاتی شهر تهران توسط اداره کل امور اداری و رفاه صادر می شود.
د) سایر عناوین مالیاتی اطلاعات لازم در خصوص شاغلین واحدهای اطلاعات و خدمات مالیاتی- نظارت و پیگیری- اداره وصول و اجراء، اداره امور هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و مالیاتهای غیر مستقیم را به منظور اجرای ماده 17 آئین نامه، مطابق فرم پیوست تهیه و در اسرع وقت به منظور بررسی و تطبیق عناوین شغلی به اداره کل امور اداری و رفاه سازمان ارسال گردد. لازم بـه تـوضیـح اسـت تـغـییـرات بـه عـمـل آمـده در عناوین ردیفهای 1 و 3 با توجه به موافقت شماره 228472- 618 مورخ 1382/12/05 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی می باشد.
عیسی شهسوار خجسته
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0