وب سایت آموزش قوانین مالیاتی
شماره مقرره
موضوع مقرره رای شورای عالی مالیاتی
تاریخ مقرره
فیلتر های رای شورای عالی مالیاتی

انتخاب وضعیت

حذف فیلتر ها

راهنمای وضعیت سند

New alerts

: معتبر است

New alerts

: بخشی منسوخ شده

New alerts

: منسوخ شده

New alerts

: نامشخص است

رای شورای عالی مالیاتی به رای اعضای شورای مالیاتی در امور مالیاتی و سیاست های مالی کشور اطلاق می شود. این نظرات بر اساس تحقیقات و تحلیل های گسترده در حوزه مالیاتی و مالی مورد حمایت شورای مالیاتی قرار می گیرد و در اکثر موارد برای تصمیم گیری نهایی به اعضای هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی ارائه می شود.
رأی هیأت رئیسه شورای عالی مالیاتی بر اساس رأی اعضای شورای عالی مالیاتی تهیه می شود و در بسیاری از موارد به عنوان منبعی موثق برای جهت دهی قوانین مالیاتی و موضوعات مرتبط شناخته می شود. مصوبه شورای عالی مالیاتی اغلب به عنوان نکته مهمی در تصمیمات دولت در مورد سیاست های مالیاتی کشور تلقی می شود و به دلیل تأثیرگذاری گسترده در جامعه بسیار حائز اهمیت است.

 

اعتراض به رای شورای عالی مالیاتی

مخالفت با مصوبه شورای عالی مالیاتی بسیار حائز اهمیت است چرا که بارها تصمیمات این شورا بر سیاست مالیاتی کشور و اقتصاد قانونی تاثیرگذار است. اگر اعضای شورای عالی مالیات تجربه و دانش لازم را نداشته باشند، ممکن است رأی آنها عاقلانه نباشد و در نهایت باعث ایجاد مشکل در حوزه مالیاتی کشور شود.
دو راه متفاوت برای مخالفت با تصمیم شورای مالیات فدرال وجود دارد. اولین قدم این است که اعضای کمیته مرکزی شورای مالیاتی فدرال و سایر نهادهای ایالتی اعتراض خود را مستقیماً ابراز کنند. راه دوم این است که شهروندان و سایر افراد جامعه نظرات خود را در مورد تصمیمات شورای مرکزی مالیاتی از طریق اعتراضات عمومی اعلام کنند. هر چند اعتراض به مصوبه شورای عالی مالیاتی باید با احتیاط صورت گیرد و توجه به دانش فنی لازم در زمینه مالیات و ارائه دقیق اسناد و مدارک جاری و قانون گذاری صورت گیرد. تصمیم گرفتن شورای عالی مالیات ها به حق مورد توجه جامعه قرار گرفت.

 

آخرین مهلت اعتراض به رای شورای عالی مالیاتی

مدت زمان اعتراض به تصمیم هیأت عالی مالیاتی معمولاً از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و طبق قوانین و مقررات آن کشور تعیین می شود. در اکثر کشورها مهلت اعتراض به تصمیم هیات عالی مالیاتی معمولا 30 روز پس از ابلاغ تصمیم مذکور است.
اعتراض به مصوبه شورای عالی مالیاتی باید ظرف مدت معین از طرق قانونی و با ارائه مدارک لازم الاجرا باشد. در صورت عدم اعتراض در موعد مقرر، رأی شورای عالی مالیاتی قابل تغییر نیست. لذا در اعتراض به رای شورای عالی مالیاتی رعایت مهلت های مقرر در قانون لازم الاجرا می باشد. از مقررات و قوانین مالیاتی آن کشور پیروی کنید. و از اسناد و مدارک مناسب استفاده کنید

 

نمونه ای از رای شورای مالیات

رای نمونه شورای عالی مالیاتی بسته به موضوعی که در شورا مورد بررسی قرار می گیرد متفاوت است. به طور کلی انتخاب رای شورای عالی مالیاتی باید حاوی تحلیل و بررسی اجمالی مبحث مالیاتی و بر اساس دانش فنی لازم در حوزه مالیاتی باشد.
به عنوان مثال، یک نمونه از رای شورای عالی مالیاتی ممکن است مربوط به تغییر سیاست مالیاتی در بخش صنعت باشد. در این زمینه شورای عالی مالیاتی با تحلیل و بررسی حوزه صنعت و بررسی صحیح و دقیق مالیات های این صنعت می تواند راهکاری برای بهبود وضعیت مالیاتی این صنعت ارائه کند و رای مناسب به آن بدهد.