وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

مهارت‌های فردی در محیط کار

مهارت های فردی چیست؟

مهارت های فردی که می توان به آن ها مهارت های انسانی نیز گفت، مجموعه ای از مشخصات و ویژگی های فردی هستند که افراد با علم اندوزی، تلاش، کسب تجربه، شرکت در دوره ها و همایش های مختلف به آن ها دست پیدا می کنند. مهارت های فردی انواع و اقسام گوناگونی دارند که برخی از مهم ترین آن ها عبارتند ا

مهارت های بین فردی
مهارت های سازمانی
مهارت حل مسئله
مهارت رهبری و هدایت یک تیم
مهارت تفکر انتقادی
مهارت سازگاری و انعطاف پذیری در محیط
مهارت همکاری
مهارت تعاملات اجتماعی
مهارت مدیریت زمان
مهارت مدیریت بودجه
مسئولیت پذیری و...
هر کدام از این مهارت ها می توانند شخصیت یک فرد را برای حضور در اجتماع و محیط های کاری ساخته و آماده کنند. بنابراین نباید نسبت به آن ها بی توجه بود. هر چه بتوانید به عنوان عضوی از یک جامعه، مهارت های فردی خود را گسترش دهید، قطعا آینده روشن تری پیش رو خواهید داشت.

مهارت های فردی در محیط کار

تقویت مهارت های فردی در محیط کار، علاوه بر اینکه باعث رشد و توسعه فردی افراد می شود، می تواند تاثیر بسزایی در تحقق اهداف سازمانی داشته باشد و یک مجموعه بزرگ را با موفقیت های چشمگیری مواجه کند. کارکنان در یک شرکت یا سازمان می بایست احساس مسئولیت پذیری زیادی داشته باشند و چه بهتر اینکه این احساس مسئولیت پذیری خود را با رشد توانمندی ها و مهارت های فردی به معرض نمایش بگذارند. از مهم ترین مهارت های فردی در محیط کار که باعث می شوند که فرد وظایف و مسئولیت های کاری خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهد عبارتند از:

افزایش اعتماد به نفس
افزایش ارتباطات اجتماعی موثر و سازنده
اجتناب از به تاخیر انداختن کارها
تقویت زبان بدن
آموزش حل تعارضات در کار و درست مواجه شدن با مشکلات