وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم و 7 تبصره آن

  • نویسنده : محمدجواد عظیمی فرد

  • تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۳

  • تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۱/۱۹

  • ثبت نظر

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

برای نشان دادن اهمیت ماده ۱۰۵ ق.م.م باید گفت که قانون مالیات های مستقیم یکی از قوانین مهم مالیاتی است و یکی از مهمترین مواد در قانون مالیات های مستقیم ماده 105 می باشد. در ماده 105 نرخ درآمد اشخاص حقوقی یا همان شرکت ها ذکر شده است. برای درک بهتر، این ماده را به همراه شرح (ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم) در این مطلب آموزشی قرار داده ایم. در ادامه ویدیو آموزشی ماده 105 و تبصره های آن را بصورت کامل توضیح داده ایم.

 

 

آموزش ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم

ماده ۱۰۵ـ جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت‌های‌ انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵٪) خواهند بود.

چه اشخاصی در حکم شخص حقوقی هستند؟

 
موسسات غیرانتفاعی شرکت های خصوصی شرکت های دولتی
بنیاد ها کلیه شرکت های خارجی و داخلی وزارتخانه‌ها
ان جی او مناطق محروم سازمان های دولتی
انجمن ها شرکت های دانش بنیان بانک ها
خیریه ها پارک علم و فناوری بیمه
اصناف و اتحادیه ها مناطق آزاد نهادهای لشکری و کشوری

برای اینکه از ماده 105 قانون مالیات های مستقیم بتوانیم درک بهتری داشته باشیم باید به‌صورت زیر آن را بخوانیم:

جمع درآمد شرکت‌ها

منظور از درآمد مشمول مالیات در این ماده یعنی سود خالصی که قرار است ضربدر نرخ مالیاتی شود و عدد نهایی مالیات مشخص شود. در اصل در قانون مالیات های مستقیم هرکجا از کلمه ؛درآمد مشمول مالیات؛ استفاده کرده مراد سود خالص و نهایی می باشد.

درآمد شرکت‌ها (عملیاتی و غیر عملیاتی). درآمد عملیاتی شامل مواردی است که در اساسنامه شرکت به رسمیت شناخته شده است و در اساسنامه تحت عنوان موضوع فعالیت اعلام شده است. درآمد غیرعملیاتی یعنی هر درآمدی بجز درآمد اصلی ای که برای شرکت در اساسنامه پیش بینی شده مانند فروش دارایی ثابت یا سود سپرده.

درآمد در مفهوم حسابداری یعنی هر چیزی که افزایش در حقوق صاحبان سهام میشود که به دو قسمت عملیاتی و غیرعملیاتی تقسیم میشود و درآمد در مفهوم مالیاتی یعنی سود خالص.

شرکتها: منظور شرکت های ماده ۲۰ قانون تجارت می باشند که به هفت دسته تقسیم می شوند: ۱- شرکت های با مسئولیت محدود ۲- شرکت های تضامنی ۳- شرکت های سهامی ۴- شرکت های مختلط غیرسهامی ۵- شرکت های مختلط سهامی ۶- شرکت های نسبی ۷- شرکت های تعاونی تولید و مصرف

 

درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی

فعالیت های اقتصادی به دو دسته فعالیت های انتفاعی و غیرانتفاعی دسته بندی می شوند. هدف از فعالیت های انتفاعی کسب سود است.

دو نوع سود داریم: ابرازی و احرازی (تشخیصی). تفاوتشون: معافیت های ابرازی – بخشودگی – درامدهای کتمان شده و اضافه شده – هزینه های برگشت شده و تعدیلات سنواتی که اثارش دیده نشده که به آنها تعلق نگرفته است.

مراد قانونگذار از عبارت ؛سایر اشحاص حقوقی؛، اشخاص موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم می باشد. 

تبصره (۲) ماده (۲)- درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی برای‌ اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده‌ (۱۰۵) این قانون‌ مشمول مالیات خواهد بود.

در تبصره (۲) ماده (۲) صراحتا ذکر شده در صورتی که اشخاص موضوع ماده (۲) (یعنی اشخاصی که مشمول مالیات نیستند) در صورتیکه وارد فعالیت های اقتصادی شوند باید به نرخ ماده (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم، مالیات پرداخت کنند.

که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود = فرض کنید یک شرکت تولید قطعات خودرو انجام می‌دهد ولی ساختمان سازی هم می‌کند، پس منظور درآمد همه منابعی هست که مودی می‌تواند داشته باشد.

البته این قسمت شامل بند (۴) ماده (۱) قانون مالیات هم می شود. بند (۴) ماده (۱): هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیر معاف

قانون گذار بیان داشته که اگر درآمدی دارید که از مالیات معاف است پس هزینه‌های آن هم قابل‌قبول نیست. (به استناد صدر ماده (۱۰۵) و تبصره (۲) ماده (۱۴۷) قانون مالیات)

تبصره (۲) ماده (۱۴۷): هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند. 

منطق هم این است که وقتی شما بابت درآمد خود مالیاتی پرداخت نمی‌کنید سازمان هم هزینه‌های آن را غیر قابل‌قبول می‌داند. فرض کنید شما 100.000.000 تومان صادرات داشته‌اید و بابت آن 7.000.000 تومان هزینه‌های مرتبط با آن شده است، در اینجا قانون گذار بیان می دارد چون درآمد حاصل از صادرات معاف از مالیات است پس هزینه‌های آن مورد قبول واقع نیست.

در قانون مالیات چهار نوع درآمد داشتیم: ۱- نرخ صفر ۲- نرخ مقطوع ۳- معاف ۴- مشمول

در قوانین مالیاتی فقط درآمدهایی که مشمول هستند زیان (و هزینه) آنها مورد پذیرش واقع می شود.

و کسر معافیت‌های مقرر

منظور معافیت‌هایی است که در ادامه برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده

به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد

منظور از “استثنای” در این ماده: مواد (۵۹ املاک) که مالیات ارزش معاملاتی و سرقفلی تعلق می‌گیرد. و ماده (۱۴۳ سهام) می‌باشد. اگر غیر بورسی باشد ۴ درصد ارزش اسمی اگر بورسی باشد نیم درصد در قانون است اما در تصمیم نامه ۵۸۸۴۱ شورای عالی هماهنگی اقتصادی به یک دهم درصد کاهش یافت.

رای شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۰۱/۳۸:
از آنجاییکه مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل در مورد اشخاص حقوقی جزیی از عملکرد این اشخاص در سال مالی آنها می باشد و این اشخاص در اجرای مقررات ماده (۱۱۰) قانون مالیات های مستقیم ملکف به تسلیم اظهار نامه و تراز نامه و حساب سود و زیان هر سال مالی تا چهار ماه پس از پایان سال مالی می باشند و در اجرای تبصره ماده مذکور نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است (از جمله نقل و انتقال املاک و حق واگذاری) مکلف به تسلیم اظهار نامه جداگانه نمی باشند. بنابراین جریمه ماده (۱۹۰) قانون مذکور مشمول مالیات نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل این اشخاص می باشد. ضمنا مبدا محاسبه جریمه نیز مطابق حکم قسمت اخیر ماده (۱۹۰) خواهد بود.
 
مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵٪) خواهند بود

نهایتا، پس از رعایت شروطی که در ماده (۱۰۵) قانون مالیات بیان شده، ۲۵٪ به‌عنوان مالیات مطالبه می‌شود.

تبصره ۱ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم

تبصره ۱ـ در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده‌اند، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند، از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی‌آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می‌شود.

توضیحات تبصره ۱: اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری: یعنی شرکت‌هایی که کالا ارائه نمی‌کنند و صرفاً از راه خدمات درآمد کسب می‌کنند.

به منظور تقسیم سود تأسیس نشده‌اند: در اینجا منظور خیریه‌ها هستند، یعنی در صورتی که خیریه‌ها فعالیت انتفاعی داشته باشند باید مالیات خود را پرداخت کنند.

تبصره ۲ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم

تبـصـره ۲ـ اشـخاص حـقـوقی خـارجی و مؤسسات مـقیم خـارج از ایـران بـه اسـتثنای مـشمولان تبصره (5) ماده (109) و ماده (113) این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هایی که مستقیماً یا به وسیله نمایندگی‌از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می‌دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمک‌های فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمایی از ایران تحصیل می‌کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می‌کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می‌باشند.

توضیحات تبصره ۲: شرکت‌های خارجی مانند شرکت‌های ایرانی باید 25% مالیات پرداخت کنند.

تبصره ۳ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم

تبصره ۳ـ در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص‌حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیات هایی که قبلاً پرداخت شده‌است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد واضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.

چنانچه در طی سال علی الحساب به دارایی مبالغی پرداخت شود به جز حق تمبرها از مالیات محاسبه شده آن سال کسر و مابقی قابل وصول خواهد بود.

توضیحات تبصره ۳: چنانچه در طی سال به هر دلیلی مالیاتی به‌صورت علی‌الحساب به سازمان مالیاتی پرداخت شود (به جز حق تمبر) در پایان سال و هنگام رسیدگی این مبالغ از مبلغ مالیات ابرازی کسر می‌شود.

تبصره ۴ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم

تبصره ۴ـ اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکت های سرمایه‌پذیر مشمول‌مالیات دیگری نخواهند بود.

توضیحات تبصره ۴:

آموزش ماده 105 قانون مالیات های مستقیم

نکات آموزش ماده 105 قانون مالیات های مستقیم

نــکته: مشمول مالیات دیگری = یعنی چون قبلاً مالیاتش رو در شرکت‌های سرمایه‌پذیر پرداخت کرده نیازی به پرداخت مجدد مالیات نیست.

سؤال: اگر شخصی (حقیقی یا حقوقی) در یک شرکت خارجی سرمایه گذاری کرده بود بازهم مشمول مالیات می‌شود؟ جواب: خیر چون قانون صراحتاً بیان کرده: “مشمول مالیات دیگری نخواهد بود”. وقتی می‌گوییم مالیات دیگری یعنی قبلاً هم مالیات پرداخت شده و باید در نظر داشته باشید که سازمان امور مالیاتی در اینجا منظورش مالیاتی است که در ایران قبلاً دریافت شده است.

برای بررسی و اطلاعات بیشتر می‌توانید به بخشنامه شماره 200/93/126 مراجعه فرمایید.

تبصره ۵ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم

تبصره ۵ـ در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بردرآمد از مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.

توضیحات تبصره ۵: کلاً هر مالیاتی که طی سال پرداخت می‌شود در هنگام رسیدگی آن مبلغ کسر می‌شود و نیازی به پرداخت مالیات مجدد نیست.

مثلاً اگر شرکتی املاک خود را اجاره داده و مالیات اجاره خود را طی سال پرداخت کرده است نیازی نیست مجدداً هنگام تسلیم اظهارنامه مالیات اجاره را پرداخت نماید.

یا مثلاً شرکتی عضو اتاق بازرگانی می‌باشد باید حق عضویت اتاق بازرگانی را (سه در هزار) پرداخت نماید

تبصره ۶ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم

تبصره ۶- درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (25%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می‌باشد.

توضیحات تبصره ۶:

نــکته: درآمد مشمول مالیات ابرازی = یعنی باید اظهارنامه داده باشیم، فقط به مالیات ابرازی تخفیف داده می‌شود و به هزینه‌های برگشتی ممیز که به درآمد مشمول مالیات اضافه می‌شود تخفیفی شامل نمی‌شود.

در ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه شرکت‌های تعاونی را این‌گونه معرفی می‌کند:

شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و موادی از قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350 که نسخ نشده است و اصلاحات بعدی آنها تشکیل شده باشد. این نوع شرکت تعاونی متعارف نیز نامیده می‌شود.

شرکت تعاونی سهامی عام نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت‌های مذکور در این قانون تشکیل شده باشد.

بعضی افراد تصور می‌کنند که شرکت‌های تعاونی از پرداخت مالیات معاف هستند در صورتی که در این تبصره صراحتاً اعلام کرده شرکت‌های تعاونی باید مالیات خود را همانند شرکت‌ها پرداخت کنند با این تفاوت که از مبلغ نهایی مالیات 25% تخفیف تعلق می‌گیرد.

مثال: فرض کنید یک شرکت تعاونی درآمد مشمول مالیاتش 500.000.000 ریال می‌باشد. محاسبات به شرح زیر است:

 مالیات قابل پرداخت برای اشخاص حقوقی              125.000.000 = 25% * 500.000.000

 مالیات قابل پرداخت برای شرکت های تعاونی          93.750.000 = 75% * 125.000.000

 

 

تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم

تبصره ۷- به ازای هر ده درصد (۱۰٪) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحددرصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

توضیحات تبصره ۷:

مثال: اظهارنامه عملکرد شرکت راوی حساب در 2 سال اخیر به شرح زیر بوده استَ:

درآمد مشمول مالیات در اظهارنامه عملکرد سال 1398

10.000.000

درآمد مشمول مالیات در اظهارنامه عملکرد سال 1399

11.000.000

وقتی سود ابرازی شما نسبت به سال گذشته ده درصد افزایش پیدا کرده باشد شما می‌توانید از معافیت 1 واحد درصد استفاده کنید. یعنی برای 11.000.000 ریال سود ابرازی به شرح زیر محاسبه می‌شود:

مبلغ مالیات بدون در نظر گرفتن معافیت                        2.750.000 = 25% * 11.000.000

مبلغ مالیات با در نظر گرفتن معافیت                            2.640.000 = 24% * َ11.000.000

 

نــکته: اگر سود ابرازی شما برای سال 1400 مبلغ 12.000.000 ریال باشد محاسبات به شرح زیر است:

مبلغ مالیات قابل پرداخت                             َ2.760.000 = 23% * 12.000.000

 

نــکته: اگر سود ابرازی شما برای سال 1400 مبلغ 18.000.000 ریال باشد محاسبات به شرح زیر است:

مبلغ مالیات قابل پرداخت                             3.600.000 = 20% * 18.000.000

به ازای هر ده درصد که سود ابرازی شما نسبت به سال قبل افزایش پیدا می‌کند از 1 واحد درصد معافیت برخوردار می‌شوید و این روال تا 5 واحد درصد ادامه پیدا می‌کند یعنی سود ابرازی شما نسبت به سال قبل تا 50 درصد که اضافه شود معافیت در نظر گرفته می‌شود.

این مبلغ معافیت تا 5 واحد درصد ادامه پیدا می‌کند یعنی اگر شما 200 درصد هم سود ابرازی‌تان بیشتر شود قانون مالیات نهایتاً 5 واحد درصد معافیت می‌دهد (یعنی به اندازه 50 درصد افزایش سود ابرازی نسبت به سال گذشته)

برای استفاده از این معافیت دو شرط باید برقرار باشد:

  • مالیات سال گذشته (یعنی سال 1399) باید تسویه و پرداخت شده باشد.
  • اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر تسلیم شود.

بخشنامه‌های مهم ماده 105

ردیف

شماره

تاریخ

مرجع – توضیحات

1

52/94/200

13/05/1394

درآمد ابرازی شرکت‌ها و تعاونی متعارف و شرکت‌های تعاونی سهام عام

2

126/93/200

12/11/1393

بخشنامه – ارتباط با تبصره (4) ماده (105)

3

519/99/200

04/09/1399

اعمال تخفیف هم‌زمان تبصره‌های (6) و (7)

4

158/96/200

06/12/1396

بخشنامه – در خصوص تبصره (7) ماده (105)

این مطلب برگرفته از کتاب قانون مالیات را قورت بده نوشته محمدجواد عظیمی فرد می‌باشد. برای آموزش مالیات به سایت راوی حساب مراجعه کنید و از انواع دوره های آموزش طلایی به ویژه آموزش تصویری مالیاتی با فیلم آموزش مالیات استاد عظیمی فرد بهره مند شوید.

 

 با راوی حساب، خیالتان از آینده مالی تان آسوده باشد!

آیا در پیچ و خم قوانین و مقررات مالیاتی سرگردان هستید؟ آیا نگران به روز بودن اطلاعات مالی خود هستید؟ آیا به دنبال راهی برای بهینه سازی پرداخت مالیات خود هستید؟ راوی حساب به عنوان یک شرکت مشاوره مالیاتی معتبر با سالها تجربه در ارائه خدمات مالیاتی به اشخاص حقیقی و حقوقی، در کنار شماست تا با ارائه خدمات تخصصی و به روز، دغدغه های مالی شما را مرتفع کند.
 

چرا راوی حساب را انتخاب کنید؟

  • تخصص و تجربه: تیم راوی حساب متشکل از متخصصان مجرب در زمینه حسابداری و مالیات با سابقه فعالیت در شرکت‌های معتبر است. این تیم با ارائه خدمات مالیاتی به اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه‌های مختلف، به شما کمک می‌کند تا از پیچ و خم قوانین و مقررات مالیاتی عبور کنید و با خیالی آسوده به فعالیت‌های خود ادامه دهید.
  • به روز بودن: راوی حساب به طور مداوم اطلاعات و دانش خود را در خصوص قوانین و مقررات مالیاتی به‌روزرسانی می‌کند. این امر تضمین می‌کند که خدمات ارائه شده توسط این شرکت همواره با به‌روزترین متدها و رویکردهای علمی ارائه می‌شود.
  • امانتداری و صداقت: راوی حساب به حفظ امانت و رازداری اطلاعات مالی مشتریان خود متعهد است. این شرکت همچنین خدمات خود را با صداقت و شفافیت کامل ارائه می‌دهد تا اعتماد و رضایت مشتریان خود را جلب کند.
  • رضایت مشتریان: راوی حساب سابقه درخشانی در ارائه خدمات باکیفیت و جلب رضایت مشتریان دارد. این شرکت برای ارتقای کیفیت خدمات خود، نظرات و پیشنهادات مشتریان را دریافت و بررسی می‌کند.
پس همین امروز با راوی حساب تماس بگیرید و از مشاوره ما بهره مند شوید. با راوی حساب، آسودگی خاطر را به خود هدیه دهید!
 

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 11

وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

۲۳ تیر ۱۴۰۳ - مهدی بشتاب

سلام تبصره 6 ماده 105 کجای اطلاعات اختصاصی میاد
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

۲۳ تیر ۱۴۰۳ - علی منوری

سلام برای اعمال کاهش نرخ مالیات و اعمال تبصره ۶ ماده ۱۰۵ کجای اظهار نامه بايستي درج شود من خیلی در اظهارنامه گشتم‌نبود .قسمت محاسبه مالیات و حتی جدول مالیات‌ها ممنون.
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

پشتیبان سایت

سلام در جداول اختصاصی باید ثبت کنید
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

۳۰ خرداد ۱۴۰۳ - محمدی

متاسفانه کتابتون با وجود زبان ساده غلط محاساتی و چاپی زیادی دارد
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

پشتیبان سایت

در چاپ های قبلی تعداد کمی ایرادات چاپی وجود داشت که در چاپ ششم و هفتم تمام ایرادات برطرف شده است
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

۰۵ خرداد ۱۴۰۳ - سعید صمیمی

ادمین محترم مثال تبصره 7 ماده 105 را اشتباه نوشتید. سود ابرازی مشمول این تبصره نیست بلکه درآمد ابرازی مشمول تخفیف هست. همچنین لازم است با قانون بودجه سال 1403 به روز گردد چون تا 40 درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول تخفیف نیست
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

پشتیبان سایت

سلام و وقت بخیر. بله باید باتوجه به قانون بودجه 1403 بروزرسانی شود. سپاس بابت یاداوری
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

۰۷ اسفند ۱۴۰۲ - کریمی

سلام خسته نباشید ، ممنون از اینکه مطالب رو به زبان ساده و قابل فهم تبدیل میکنید
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

پشتیبان سایت

سلام ممنون از لطف شما
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

۱۸ بهمن ۱۴۰۲ - بهنام مقدس

باسلام و تشکر از شما، سوال: در صورتی که برگ قطعی مالیات عملکرد صادر و مالیات نیز پرداخت شده باشد، لیکن تخفیف تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون در محاسبه مشمول مالیات لحاظ نشده باشد، آیا در این شرایط تخفیف مزبور قابل استرداد می باشد.
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

پشتیبان سایت

سلام بله قابل استرداد است
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

۱۲ دی ۱۴۰۲ - فرزاد ساکت

ضمن تشکر از توضیحات خوبتون یه سوال دارم و اون اینه که اگر افزایش در آمد ابرازی رند ۱۰ درصد نباشه برفرض ۱۱ درصد باشه یا ۹ درصد باشه نرخهای این ماده و ماده ۱۳۱ چقدر کم میشه؟
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

راوی حساب

خواهش میکنم. در قانون آمده هر ۱۰ درصد، یعنی اگر ۹ درصد بود قابل اعمال نیست
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

۰۴ دی ۱۴۰۲ - هانیه سلمانی نژاد

بسیار عالی _ سپاسگزارم
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

راوی حساب

خواهش میکنم
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

۲۴ آبان ۱۴۰۲ - فرانک مجموعان

بسار عالی و آموزنده
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

راوی حساب

ممنون از لطف شما
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

۲۱ آبان ۱۴۰۲ - فتاح قراچورلو

سلام ممنون عالی بود
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

راوی حساب

ممنون از لطف شما
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

۲۵ مهر ۱۴۰۲ - عاطفه چهکندی نژاد

سلام خیلی عالی و نکته ای توضیح داده بودین . سپاسگزارم
وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

راوی حساب

ممنون از لطف شما