وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

جداول مالیات نقل وانتقال تا پایان 82ملاک عمل قرار گیرد

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۱۰/۰۳

  • 8369 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 8369
تاریخ :03/10/1382
پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امو ر مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
پژوهشکده امور اقتصادی

پیرو بخشنامه شماره 73978 مورخ 27/12/1381 و 6401 مورخ 17/2/1382 (منضم به جدوال مالیات نقل و انتقال , عوارض سالیانه و مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهای وارداتی ) و در اجرای حکم تبصره (1) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهو ری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و صول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا , ارائه دهند گان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی مقرر میدارد جداول ارسالی طی بخشنامه های فوق الذکر تا پایان سال 1382 ملاک عمل قرار گیرد.


عیسی شهسوار خجسته
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 73978

جداول مالیات نقل و انتقال انواع خودرو وارداتی، عوارض سالی...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0