وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

نصاب های مندرج در قانون مالیات های مستقیم

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : تصویب نامه و تصمیم نامه ها

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۵/۰۹

  • 77899-ت59727هـ شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 77899/ت59727هـ
تاریخ: 1401/05/09

بسمه تعالی
 
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی
 
هیئت وزیران در جلسه 1401/05/05 به پیشنهاد شماره 2/2045 مورخ 1401/01/18 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 175 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1380- تصویب کرد :
 
با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران ، نصاب های مندرج در قانون مالیات های مستقیم به شرح جدول زیر تعدیل می شوند :
 
ردیف
 
شرح نصاب
 
ماده قانونی
 
مبلغ (ریال)
 
1
 
حد نصاب طبقه اول حق الوکاله مراجع اختصاصی غیر قضایی
 
بند د ماده 103 قانون
 
400,000,000
 
2
 
حد نصاب طبقه دوم حق الوکاله مراجع اختصاصی غیر قضایی
 
بند د ماده 103 قانون
 
1,200,000,000
 
3
 
بخشودگی مالیاتی نسبت به بدهی مالیات های قبل از سال 1381
 
تبصره ماده 130 قانون
 
40,000,000
 
4
 
طبقه اول نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل ، املاک اجاری و ...)
 
تبصره 131 قانون
 
2,000,000,000
 
5
 
طبقه  دوم نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل ، املاک اجاری و ...)
 
ماده 131 قانون
 
4,000,000,000
 
6
 
بخشودگی هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی
 
بند س ماده 132 قانون
 
10,000,000,000
 
7
 
پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول
 
تبصره 3 ماده 147 قانون
 
200,000,000
 
8
 
هزینه های فرهنگی و ورزشی و رفاهی کارگران
 
بند 10 ماده 148 قانون
 
2,500,000
 
9
 
ممنوع الخروج کردن اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری
 
ماده 202 قانون
 
20,000,000,000
 
10
 
ممنوع الخروح کردن سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی
 
ماده 202 قانون
 
8,000,000,000
 
11
 
ممنوع الخروج کردن سایر اشخاص حقیقی
 
ماده 202 قانون
 
400,000,000
 
 
 
محمد مخبر
معاون اول رییس جمهور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0