وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ابلاغ تعدیل نصاب‌های مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای ماده 175 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27، موضوع تصویب‌نامه شماره 77899/ت59727هـ مورخ 1401/05/09 هیئت محترم وزیران

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۷/۲۳

  • 200-1401-41 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 200/1401/41
تاریخ: 1401/07/23
 
مخاطبان/ ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی 
 
موضوع: ابلاغ تعدیل نصاب‌های مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای ماده 175 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27، موضوع تصویب‌نامه شماره 77899/ت59727هـ مورخ 1401/05/09 هیئت محترم وزیران
 
به پیوست تصویر تصویب‌نامه شماره 77899/ت59727هـ مورخ 1401/05/09 هیئت محترم وزیران مبنی بر تعدیل نصاب‌های مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای مفاد ماده 175 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27 و با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران، به شرح جدول زیر برای اجرا ارسال می‌شود:
 
ردیف
شرح نصاب
ماده قانونی
مبلغ 
منبع مالیاتی

  

تاریخ لازم‌الاجراء شدن
۱
بخشودگی مالیاتی نسبت به بدهی مالیات‌های قبل از سال ۱۳۸۱
تبصره ماده (۱۳۰) ق.م.م
۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
کلیه منابع
از تاریخ ابلاغ مصوبه
۲
حد نصاب موضوع ماده ۱۳۱ ق.م.م
ماده ۱۳۱ ق.م.م
طبقه اول
 
 
۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
طبقه دوم
 
 
۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مالیات بر درآمد اجاره املاک (اشخاص حقیقی)، مالیات بر درآمد مشاغل
برای عملکرد سال ۱۴۰۱ و بعد از آن
مالیات بر درآمد اتفاقی
 
(اشخاص حقوقی و حقیقی)
تعلق منافع موقت و دائم بلاعوض
اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آن‌ها از ۱۵ روز پس از انتشار مصوبه در روزنامه رسمی و بعد از آن می‌باشد و اشخاص حقیقی برای عملکرد سال ۱۴۰۱ و بعد از آن
سایر موارد
15 روز پس از انتشار مصوبه در روزنامه رسمی
۳
بخشودگی هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی
بند (س) ماده ۱۳۲ ق.م.م
۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آن‌ها از ۱۵ روز پس از انتشار مصوبه در روزنامه رسمی و بعد از آن می‌باشد
۴
پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول
تبصره (۳) ماده ۱۴۷ ق.م.م
۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمد مشاغل
۱۵ روز پس از انتشار مصوبه در روزنامه رسمی
۵
هزینه‌های فرهنگی و ورزشی و رفاهی کارگران

 

بند (۱۰) ماده ۱۴۸ ق.م.م
۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال
مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمد مشاغل
برای عملکرد سال ۱۴۰۱ و بعد از آن
 
(برای اشخاص حقیقی)
اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آن‌ها از ۱۵ روز پس از انتشار مصوبه در روزنامه رسمی و بعد از آن می‌باشد
۶
ممنوع الخروج کردن
اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری
ماده ۲۰۲ ق.م.م

 

۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
کلیه منابع
۱۵ روز پس از انتشار مصوبه در روزنامه رسمی
سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی
۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
سایر اشخاص حقیقی
۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰
 
نکات:
1- با عنایت به این‌که برخی از نصاب‌های مندرج در جدول بالا دارای ماهیت عملکردی بوده و به صورت سالانه، قابل اجرا می‌باشد، بنابراین نصاب‌های موصوف برای اشخاص حقیقی از عملکرد سال 1401 به بعد و برای اشخاص حقوقی از سال مالی که شروع آن، 15 روز پس از انتشار مصوبه در روزنامه رسمی و بعد از آن می‌باشد، قابل اعمال است.
 
2- تاریخ لازم‌الاجراء شدن نصاب‌های مقرر در بند (د) ماده (103) قانون مالیات‌های مستقیم در نامه شماره 214/30229/د مورخ 1401/05/22 (تصویر پیوست) رئیس محترم مرکز دادرسی مالیاتی، اعلام شده است.
 
تاریخ انتشار مصوبه مزبور در روزنامه رسمی مورخ 1401/05/26 می‌باشد.
 
داود منظور
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 214-30229-د

الزام به رعایت نصاب های مقرر در ردیف های (1) و (2) جدول م...
  • 77899-ت59727هـ

نصاب های مندرج در قانون مالیات های مستقیم

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0