وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

بخشودگی بدهی های مالیاتی موضوع تبصره ماده 130 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۷/۲۳

  • 200-1401-40 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 200/1401/40
تاریخ: 1401/07/23
 
موضوع:بخشودگی بدهی های مالیاتی موضوع تبصره ماده 130 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394
 
با توجه به تعدیل نصاب مندرج در تبصره ماده 130 قانون مالیات های مستقیم در راستای ماده 175 قانون مزبور بر اساس تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 77899/ت59727هـ مورخ 1401/05/09 و با توجه به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره 2/132745 مورخ 1401/07/04، بدهی های مالیاتی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1381 باشد تا سقف چهل میلیون (40/000/000) ریال برای هر مودی به شرح ذیل بخشوده می شود:
 
1-مودیان مالیاتی که مجموع بدهی های مالیاتی قبل از سال 1381 آنان تا سقف چهل میلیون ریال می باشد .
 
2-مودیان مالیاتی که مجموع بدهی های مالیاتی قبل از سال 1381 آنان بیش از مبلغ چهل میلیون ریال بوده و تا پایان سال 1401 نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی مازاد بر چهل میلیون ریال خود اقدام نمایند.
 
داود منظور
رئیس کل سازمان امور مالیاتی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0