وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تفویض اختیار رسیدگی به امور مالیاتی فصل چهارم از باب دوم ق.م.م (مالیات بر ارث) به ادارات کل امور مالیاتی استان تهران

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۱۱/۰۷

  • 63066 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شمار:63066

تاریخ:07/11/1381

پیوست:سازمان امور اقتصادی ودارائی استان تهران

اداره کل مالیات های شرق تهران

اداره کل مالیات های غرب تهران

اداره کل مالیات های مرکز تهراننظر به رعایت اصل عدم تمرکز ودر راستای توجه ویژه به امور خدماتی مودیان محترم مالیاتی بدینوسیله اختیار رسیدگی به امور مالیاتی فصل چهارم از باب دوم قانون مالیات های مستقیم در مورد متوفیانی که آخرین اقامتگاه قانونیشان در حوزه جغرافیایی ذیربط واقع می گردد به آن اداره کل تفویض می شود. معاونت محترم پشتیبانی اقدام لازم را در خصوص صدور احکام انتقال ویا جابجایی ومأموریت کارکنان حسب مورد به عمل خواهد آورد. مقتضی است ظرف 72 ساعت نسبت به جابجایی پرونده ها وامکانات مربوط اقدام نمایند.عیسی شهسوار خجسته
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0