وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ابطال مقررات مربوط به الزام کد اقتصادی وسایر بخشنامه های ذیربط

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۱۰/۰۷

  • 56502 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره :56502
تاریخ :07/10/1381
پیوست:

سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر
دادستانی انتظامی مالیاتی

بنا به اختیارات حاصله از مفاد ماده 169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 بدینوسیله مقررات مربوط به الزام، صدور وکاربرد شماره اقتصادی (کد اقتصادی) شامل دسورالعمل شماره 21567 مورخ 28/6/75 وسایر بخشنامه های مربوط ملغی واعلام می نماید، این سازمان به منظور ایجاد سیستم اطلاعات مالیاتی کارآ وفراگیر، اقدامات لازم را از طریق اجرای طرح جامع اطلاعات مالیاتی موضوع بند ب ماده 59قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وصدور دستورالعملهای مربوط، دنبال نموده ومتعاقبا به مرحله اجرا خواهد گذارد.


عیسی شهسوار خجسته
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0