وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

واحدهای نظارت وپیگیری اطلاعیه های واصله را سریعابه ممیز کلی تسللیم نمایند

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۴/۰۲

  • 16049 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 16049
تاریخ: 02/04/1382
پیوست:

سازمان امور مالیاتی استان .....
شورای عالی مالیاتی
اداره کل...
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر....
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی

نظر به اینکه مقررات سابق مربوط به شماره اقتصادی (کداقتصادی ) طی دستورالعمل شماره 56502مورخ 7/10/81 لغو و موقوف الاجرا شده است .لذا بمنظور تشخیص مستند و صحیح و قانونی مالیات مقرر میشود:
واحدهای نظارت و پیگیری ادارات کل مالیاتی , اطلاعات یا اطلاعیه های واصله در مورد میزان فعالیت مودیان تحت پوشش خود را حداکثر ظرف یکهفته پس از وصول با رعایت اهمیت میزان فعالیت و توجه به موعد مرور زمان (مدت باقیمانده تا حصول مرور زمان) به ممیز کل مالیاتی ذیربط تسلیم و رسید دریافت نمایند.
ممیزین کل مالیاتی مکلفند اطلاعات واصله را جهت استفاده و اقدام مقتضی , بلافاصله از طریق سر ممیز مالیاتی با قبض واقباض در اختیار اداره امور مالیاتی (حوزه مالیاتی ) ذیربط قرار داده و متعاقبا دقت و مراقبت نموده و اطمینان حاصل نمایند که ادارات امور مالیاتی با ثبت اطلاعیه های مزبور در دفاتر اندیکاتور و ضبط آنها در پرونده مودیان ذیربط , برای تشخیص درآمد واقعی مودیان و مطالبه مالیات حقه از آنها اطلاعات یادشده استفاده کرده اند . لازم است ادارات کل مالیاتی همه ماهه گزارشی در مورد اجرای مفاد این دستور العمل تهیه و به دفتر اینجانب ارسال نمایند.
دادستان انتظامی مالیاتی و مدیران کل مالیاتی و معاونین آنان بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت و موارد تخلف را اعلام و پیگیری خواهند نمود.

عیسی شهسوار خجسته
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 56502

ابطال مقررات مربوط به الزام کد اقتصادی وسایر بخشنامه های ...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0