وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

*وظیفه نظارت بر درآمد و هزینه موسسات خیریه تحقیقاتی …

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۱۰/۰۵

  • 56002 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:56002
تاریخ:05/10/1381
پیوست:

اداره کل امور مالیاتی استان قم

در اجرای مفاد بند(الف) ماده (7) تصویب نامه شماره 53456/ت27257هـ مورخ 7/12/1381 هیأت محترم وزیران موضوع آئین نامه اجرائی تبصره (3) ماده 139اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 بدینوسیله وظیفه نظارت بر درآمد و هزینه موسسات خیریه تحقیقاتی امام حسن عسگری (ع), بنیاد هنر دینی الرضا(ع) , دفتر نشر کریمه (ع) و مجتمع خیریه آموزشی و پرورشی حضرت امام هادی (ع) به آن اداره کل محول می گردد تا وفق مقررات قانونی اقدام شود.


عیسی شهسوارخجسته
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 53456-ت27257-هـ

آیین ‌نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0