وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

*بخشنامه در خصوص آئین نامه چگونگی استفاده از اتومبیلهای دولتی و واگذاری امور نقلیه دستگاههای دولتی به بخش غیر دولتی

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۵/۲۰

  • 51-8197-26400 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 26400/8197/51 تاریخ: 20/05/1382 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی وزیر وزارت سازمان دانشگاه موسسه استانداری شرکت بانک ذیحسابی با توجه به اینکه آئین نامه « چگونگی استفاده از اتومبیلهای دولتی و واگذاری امور نقلیه دستگاههای دولتی به بخش غیر دولتی » موضوع تصویبنامه شماره 59590/ت 351 هـ مورخ 15/12/1372 هیات وزیران بموجب تصویبنامه شماره 18298/ت 27840هـ مورخ 9/4/1382 هیات وزیران اصلاح و طبق ماده (10) آئین نامه اصلاحی مذکور , مسئولیت حسن اجرای ضوابط آئین نامه به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط محول شده است , بدینوسیله مراتب رعایت مقررات تصویبنامه اصلاحی شماره 18298/ت 27840هـ مورخ 9/4/1382موکدا یادآوری و انتظار دارد روسای دستگاههای اجرایی برحسن اجرای مقررات یادشده و خصوصا مقررات مواد (5) و (7) آئین نامه اصلاحی مزبور که متن آنها ذیلا درج می گردد شخصا نظارت فرمایند. ماده 5 اصلاحی – کلیه دستگاههای اجرائی مشمول موظفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه , نسبت به تبدیل پلاک شخصی به دولتی آن دسته از اتومبیلهای در اختیار که در انطباق با ماده (4) این آئین نامه نمی باشد در مرکز با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارائی – اداره کل اموال دولتی و در استانها با هماهنگی سازمان امور اقتصادی و دارائی استانها اقدام نمایند. ماده 7 اصلاحی – (کلیه دستگاههای اجرائی موظفند به هنگام شماره گذاری اتومبیلهای خریداری شده یا تبدیل پلاک از شخصی به دولتی , از آنجا که اتومبیلهای یادشده جزو خودروهای دولتی خدمات عمومی محسوب می گردند, بر چسب شناسائی را که نام دستگاه اجرائی استفاده کننده بر آن درج شده , بر روی شیشه جلوی اتومبیل اتصاق نمایند.) ضمنا نمونه فرم طراحی شده « برجسب شناسائی » که صرفا بایستی به قطع 10×15 به رنگ آبی و با درج نام کامل دستگاه اجرائی به تعداد مورد نیاز تهیه و بر روی شیشه جلوی اتومبیلهای مربوط الصاق گردد و همچنین متن نهائی «آئین نامه چگونگی استفاده از اتومبیلهای دولتی » موضوع مصوبه های یادشده در بالا پیوست می باشد. طهماسب مظاهری
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 18298-ت27840هـ

*در خصوص چگونگی اعمال معافیت استفاده کننده از اتومبیل با ...

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0