وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تصویب نامه و تصمیم نامه اعلام حد نصاب معاملات موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات در سال 1402

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : تصویب نامه و تصمیم نامه ها

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۲/۰۳/۲۴

  • 50048-ت61179هـ شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

تصویب نامه
هیأت وزیران
بسمه تعالی
« با صلوات بر محمد و آل محمد»
وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه 1402/03/21 به پیشنهاد شماره 56/8574 مورخ 1402/01/22 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات- مصوب 1383- و ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)- مصوب 1393- تصویب کرد:
1. نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383- به شرح زیر تعیین می شود:
الف- معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ کل معامله تا سقف مبلغ یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون (1,450,000,000) ریال باشد.
ب – معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ کل معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ چهارده میلیارد و پانصد میلیون (14,500,000,000) ریال تجاوز نکند.
پ- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ چهارده میلیارد و پانصد (14,500,000,000) ریال باشد.
2. نصاب معاملات موضوع بند (1) به موجب ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسری می یابد.
محمد مخبر
معاون اول رییس جمهور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0