وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تعیین درآمد فرضی به عنوان دارائی دوره انحلال- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : نمونه آراء شعب

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۴/۳۱

  • 3423-4-30 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 3423/4/30
تاریخ: 1381/04/31
پیوست:
شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 10945-5/3/80
مربوط به مالیات: دوره انحلال(اشخاص حقوقی)
سال عملکرد یا تعلق مالیات: دوره انحلال (سال 76)
شماره حوزه مالیاتی: 1521
شماره سر ممیزی مالیاتی: 152
اداره: کل مالیات بر شرکتها
تاریخ ابلاغ رأی: 1380/07/16
شماره و تاریخ ثبت شکایت: 6035-4/30-22/7/80
خلاصه واخواهی: محترما در اجرای مقررات ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم وبه استناد عدم رعایت قوانین و مقررات و نقص رسیدگی اعتراض خود را به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به شرح زیر اعلام می دارد: این شرکت در اواخر سال 73 تأسیس و به علت عدم توفیق در فعالیت و نداشتن سرمایه وبودجه لازم در اوایل سال 76 مجبور به انحلال گردیده است. حوزه مالیاتی خلاف مقررات قانونی ارقامی را تحت عنوان دارائی زمان انحلال منظور نموده که واقیعت نداشته ومنطبق مقررات قانونی نیز نمی باشد و هیأت های حل اختلاف مالیاتی به خصوص هیأت تجدید نظر هیچ گونه رسیدگی به عمل نیاورده که نقص رسیدگی در آن کاملا مشخص می باشد:
1- در خصوص محاسبه درآمد برای سال 76 و منظور نمودن آن به عنوان دارائی زمان انحلال گرچه اصولا این عمل قانونی نبوده و سود محاسبه شده به عنوان دارائی زمان انحلال وجود خارجی ندارد، معهذا حوزه مالیاتی فعالیت برای سال 76 اعلام نموده که بدون هیچ گونه سند و مدرک و صرفا بر اساس سوابق بوده که کاملا خلاف قانون ومقررات می باشد.
2- اثاثیه و ابزاری که به عنوان دارائی شرکت منظور شده مربوط به اشخاص ثالث است که این امر را نیز گواهی نموده اند وشرکت هیچ گونه دارائی در زمان انحلال نداشته لیکن هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون رسیدگی و اظهار نظر مستند و قانونی و صرفا با اشاره به رأی هیأت بدوی و گزارش اجرای قرار که تماما مورد اعتراض شرکت منحله بوده انشاء رأی نموده اند. با توجه به مراتب فوق تقاضای نقض رأی مذکور وارجاع پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی جهت رسیدگی مجدد و رفع تعرض را دارد. رأی: شعبه دوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله ومطالعه وبررسی اوراق مضبوط در پرونده مالیاتی مربوطه به شرح آتی انشاء رأی می نماید:
هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با توجه به موارد اعتراضیه شرکت مودی مبادرت به صدور قرار تحقیق و رسیدگی نموده و بر اساس گزارش کارشناس مجری قرار ضمن تعدیل دارائی دوره انحلال شرکت اصدار رأی نموده ومدیر تصفیه شرکت مذکور طی لایحه دفاعیه تسلیمی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نسبت به گزارش کارشناس مجری قرار و رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی اعتراض کرده است. علاوه بر آنکه اصولا عمل حوزه مالیاتی ذیربط در تعیین مبلغی به عنوان درآمد فرضی حاصل از فعالیت اقتصادی شرکت در دوره انحلال واضافه نمودن آن به اقلام دارائی شرکت فاقد توجیه قانونی می باشد، چون هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون اظهارنظر مستدل و موجه نسبت به یک یک موارد مطروحه در لایحه اعتراضیه شرکت صرفا باتکاء گزارش کارشناس مجری قرار و رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی ومغایر مفاد ماده 248 قانون مالیاتهای مستقیم مبادرت به صدور رأی نموده علیهذا به رأی مورد واخواهی ایراد عدم کفایت رسیدگی و نقض قوانین ومقررات قانونی وارد می باشد و این شعبه ضمن نقض رأی مزبور پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مذکور احاله می نماید تا از حیث موارد مطروحه مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد.

صدیقه کاتوزیان
علی اکبر نوربخش
رضا سعیدی امجد
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0