وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی قانون حمایت از تأسیس و اداره مجتمعهای بزرگ و متمرکز قالیبافی

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : منسوخ شده
  • دسته بندی ها : آیین نامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۳/۰۱/۲۶

  • 2841-ت26884هـ شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره ابلاغ : 2841/ت26884ه
شماره انتشار : 17225
تاریخ ابلاغ: 1383/01/29
تاریخ روزنامه رسمی : 1383/02/05
هیئت و زیران در جلسه مورخ 1383/01/26 بنا به پیشنهاد شماره 1/6570 مورخ 1381/04/31 وزارت بازرگانی و به استناد ماده (5) قانون حمایت از تأسیس و اداره مجتمع های بزرگ و متمرکز قالیبافی ـ مصوب 1381 ـ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از تأسیس و اداره مجتمع های بزرگ و متمرکز قالیبافی را به شرح زیر تصویب نمود :
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از تأسیس و اداره مجتمعهای بزرگ و متمرکز قالیبافی مصوب 1383/01/26
ماده 2 ـ کارگاههای قالیبافی که مبادرت به تولید محصولات مندرج در ماده (1) این آیین نامه به صورت دستباف می نمایند در صورت داشتن شرایط زیر به عنوان مجتمع های بزرگ و متمرکز قالیبافی شناخته شده و از مزایای مندرج در قانون حمایت از تأسیس و اداره مجتمع های بزرگ و متمرکز قالیبافی ـ مصوب 1381 ـ برخوردار می شوند :
1 ـ در زمینی به مساحت حداقل هفتصد (700) متر مربع و با سطح زیربنای حداقل پانصد (500) متر مربع ـ شامل مدیریت مجتمع ، کارگاه بافت و تأ سیسات و خدمات جانبی ـ و با رعایت استانداردهای نور و روشنایی ، تهویه ، امکانات بهداشتی و ایمنی مطابق با ضوابط ایمنی و بهداشت کار مصوب شورای عالی حفاظت فنی ، تأسیس و اداره شوند .
2 ـ تعداد دار قالی فعال و در حال بافت در این مجتمعها برای روش بافت دار عمودی حداقل چهل (40) دستگاه با ظرفیت بافت حداقل دو یست و چهل (240) متر مربع و برای روش بافت دار افقی حداقل بیست (20) دستگاه با ظرفیت بافت حداقل یکصد و بیست (120) متر مربع در هر دوره تولید و با حداقل پنجاه (50) نفر بافنده برای دار عمودی و بیست (20) نفر برای دار افقی متناسب با مشخصات یادشده باشد .
تبصره ـ حداقل مساحت مجتمع قالیبافی به ازای اضافه شدن هر ده دستگاه دار قالی سیصد (300) متر افزایش می یابد .
3 ـ مواد اولیه مصرفی ، ابزار و دار قالی در مجتمعها باید مطابق استانداردهای ملی کشور باشد ، استفاده از الیاف مصنوعی ، پشم دباغی ، بافت گره جفتی یا بدون گره و خامه های رنگ شده ـ با ثبات نوری ، شست و شو و سایشی کمتر از حد استاندارد در مجتمعهای قالیبافی ممنوع است و مدیر مجتمع موظف است با رعایت کلیه استانداردهای مرتبط با صنعت فرش دستباف به صورت مدون و یکجا ـ اعم از خامه ، پشم ، کرک ، ابریشم ، نخ پنبه ای ، رنگهای طبیعی و غیرطبیعی ، نحوه گره زدن ، عملیات تکمیلی و غیره ـ کلیه مراحل تولید و فرآوری محصولات در حال تولید مجتمع را بر اساس ضوابط و استانداردهای مشخص شده به انجام رساند.[1] [1] .به موجب ماده 9 آیین نامه شماره 72886/ت34868هـ مورخ 1385/06/21، آیین نامه مذکور جایگزین آیین نامه 2841/ت26884هـ مورخ 1383/01/29 شد.
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0