وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

در مورد اعتبار فهرست اولویتها برای سال های 79 و 80 و تهیه کد ISIC3 و تطبیق آن با ICGS

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۱/۰۵/۰۱

  • 2745-5-30 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 2745/5/30 
تاریخ: 1381/05/01
پیوست:
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان......
یک جلد راهنمای کد گزاری محصولات صنعتی و معدنی که براساس طبقه بندی استاندارد بین المللی ISIC3 تهیه گردیده جهت اطلاع و اقدام به پیوست ارسال می گردد. ضمنا نظر به اینکه طبق مصوبه شماره 15648/ت 26763/هـ مورخ 1381/04/19 هیأت محترم وزیران، مفاد تصویب نامه شماره 1361/ت 11463هـ مورخ 1374/02/11 (موضوع تعیین فهرست اولویت های موضوع ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم) برای سالهای اول و دوم برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (سال های 1380،1379) لازم الاجرا است و با عنایت به اینکه فهرست اولویت های موضوع تصویب نامه فوق الذکر بر اساس ICGS تهیه گردیده لذا در مواردی که نیاز به تطبیق کدISIC3 با ICGS باشد، مورد ابهام را مستقیما از دفتر کل امور اقتصادی وزارت صنایع ومعادن استعلام فرمایید.
 
سید علیرضا سجادی
مدیر کل فنی مالیاتی
از طرف قائم مقامی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

  • 15648--ت-26763هـ

اعلام اعتبار فهرست اولویتها مصوب 74/2/11 برای سالهای 79و ...
  • 1361-ت-11463هـ

*فهرست اولویتهای ماده 132

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0