وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تصویب نامه و تصمیم نامه تهاتر شدن مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی مدیریت شبکه برق ایران، برق منطقه ای استان یزد، برق منطقه ای استان فارس و برق منطقه ای استان مازندران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : تصویب نامه و تصمیم نامه ها

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۱۲/۲۷

  • 242030-ت61077هـ شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره 242030/ت61077هـ
مورخ 1401/12/27
 
هیئت وزیران در جلسه 1401/12/24 به پیشنهاد شماره 57/262559 مورخ 1401/12/20 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- تصویب کرد:
1-مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی مدیریت شبکه برق ایران، برق منطقه ای استان یزد، برق منطقه ای استان فارس، برق منطقه ای استان مازندران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می شود:
 
ردیف
 
اشخاص متقاضی
 
شرکت دولتی بدهکار
 
مبلغ مورد تهاتر
(به ریال)
 
عنوان دستگاه اجرایی طلبکار
 
تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار
 
شناسه ملی
 
عنوان
 
1
 
10320899304
 
شرکت افق توسعه انرژی طوس
 
شرکت مدیریت شبکه برق ایران
 
168,763,742,129
 
اداره کل امور مالیاتی غرب تهران
 
نامه شماره 256/2623/ص مورخ 1401/12/08
 
2
 
14005458988
 
شرکت تولید پراکنده تک نیرو یزد
 
شرکت برق منطقه­ای استان یزد
 
30,146,000,000
 
اداره کل امور مالیاتی استان یزد
 
نامه شماره 119/4664/ص مورخ 401/12/03
 
3
 
10862055038
 
شرکت تعاونی کارکنان نیروگاه یزد
 
شرکت مدیریت شبکه برق ایران
 
81,889,000,000
 
اداره کل امور مالیاتی استان یزد
 
نامه شماره 119/4797/ص مورخ 1401/12/09
 
4
 
101003338251
 
شرکت ایران ترانسفو
 
شرکت برق
منطقه ای استان
فارس
 
870,000,000,000
 
اداره کل امور مالیاتی
استان زنجان
 
نامه شماره
115/29/8727/ص
 
مورخ 1401/12/10
 
5
 
شرکت برق
منطقه ای استان
مازندران
 
117,432,062,141
 
 
2-شرکت‌ های‌‌‌‌‌ دولتی مدیریت شبکه برق ایران، برق منطقه ای استان یزد، برق منطقه ای استان فارس و برق منطقه ای استان مازندران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه می ‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌ داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند.
 
3-سازمان‌ امور مالیاتی کشور مکلف‌ است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌ الخروجی اشخاص متقاضی مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.
 
4-مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت‌‌‌ های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌ های‌ مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌ های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌ های تکلیفی (با تأیید سازمان‌ حسابرسی) در اجرای بند (ح) اصلاحی تبصره (5) قانون بودجه سال 1401 کل کشور - مصوب 1401 - با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) کسر و تسویه شده تلقی می شود. مبالغ تسویه شده با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351 - در عملکرد وصولی منابع عمومی ردیف ذی ربط و جزء (100) ردیف (530000) به صورت جمعی خرجی اعمال حساب می شود.
محمد مخبر
معاون اول رییس جمهور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0