وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تصویب نامه و تصمیم نامه تصویبنامه در خصوص اصلاح تبصره 2 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 107 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : تصویب نامه و تصمیم نامه ها

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

  • 235129-ت59237هـ شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت نفت

هیات وزیران در جلسه 1401/12/14 به پیشنهاد شماره 2/185774 مورخ 1401/09/09 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
تبصره 2 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 107 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره 32336/ت52882هـ مورخ 1395/03/19 و اصلاحات بعدی آن موضوع تصویب نامه های شماره 17424/ت54629هـ مورخ 1397/02/20 و شماره 152089/ت59237هـ مورخ 1400/11/27 به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره 2- در قراردادهای با پیمانکار خارجی، چنانچه پیمانکار خارجی تمام یا بخشی از موضوع قرارداد را به موجب مقررات مربوط به اشخاص حقوقی ایرانی[1] به عنوان پیمانکار دست دوم واگذار نماید، مبالغ پرداختی بابت تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول به پیمانکاران دست دوم در محاسبه درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست اول کسر و مانده با نرخ مذکور در جزء پ ردیف 1 جدول موضوع این ماده به عنوان درآمد مشمول مالیات تعیین می شود و چنانچه پیمانکار دست دوم از اشخاص حقوقی خارجی باشد، کسر مبالغ پرداختی به پیمانکار دست دوم مشروط به کسر و وصول مالیات موضوع ماده 107 قانون در پرداختی های به پیمانکار دست دوم می باشد.

محمد مخبر
معاون اول رئیس جمهور
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0