وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ارسال اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده 272 ق م م اصلاحی مصوب 1394/04/31

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۰/۰۸/۰۵

  • 232-46357-د شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 232/46357/د تاریخ: 1400/08/05 امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی... به پیوست تصویر اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور به شرح ذیل که در اجرای ماده 272 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره 22090 مورخ 1399/10/24 منتشر گردیده است، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد: « دراجرای ماده 272 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 علاوه بر شرکتهای موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده " قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی" شامل شرکت­های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت ها و موسسات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (7) اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی می­ باشند،کلیه واحد های تولیدی، بازرگانی و خدماتی زیر ملزم به ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارایه اظهارنامه می­ باشند و درصورت عدم انجام تکلیف مقرر در ماده فوق، مشمول جریمه ای معادل بیست درصد (20%) مالیات متعلق خواهند بود; 1- اشخاص حقیقی یا حقوقی براساس نوع فعالیت -شعب و دفاتر نمایندگی شرکت­های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت­های خارجی مصوب 1376، در ایران ثبت شده اند. - شرکت های سهامی عام و شرکت های تابعه و وابسته به آن­ها. - شرکت­های سرمایه گذاری (هلدینگ) و شرکت های تابعه و وابسته به آن­ها. - موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت ها، سازمان ها و موسسات تابعه و وابسته به آن­ها. 2- اشخاص حقیقی یا حقوقی براساس حجم فعالیت سایر اشخاص حقوقی و حقیقی ( شامل شرکت های سهامی خاص و سایر شرکت ها و همچنین موسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکت­ها و موسسات تعاونی و اتحادیه­های آن ها و اشخاص­حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می باشند) که براساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود، جمع کل ناخالص­ درآمد (فروش و یا خدمات اعم از عملیاتی و غیر عملیاتی) آن ها بیش از هشتاد (80) میلیارد ریال (درمورد شرکت های پیمانکاری، دریافتی آن ها بابت پیمان­های منعقد شده بیش از هشتاد میلیارد ریال) یا جمع دارایی­ های آن ها ( جمع ستون بدهکار ترازنامه ) بیش از یکصد و پنجاه (150) میلیارد ریال باشد. مفاد ­این ­اطلاعیه درخصوص ­اشخاص موضوع ­بندهای فوق که شروع سال مالی ­آن­ ها بعد از ­انتشار این ­اطلاعیه آغاز­می ­شود، لازم ­الرعایه ­است و تکالیف اشخاص مذکور در ­اجرای قانون و مقررات مربوط و همچنین اطلاعیه‌ های وزارت امور اقتصادی ­و­ دارایی کماکان به قوت خود باقی­ خواهد­بود.» مسعود مصلحی مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0