وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

بخشنامه رفع ابهام از بند 3 دستورالعمل شماره 200/1400/502 مورخ 1400/02/01 در خصوص پزشکانی که دارای رابطه استخدامی با مراکز درمانی می باشند

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۲/۰۲/۱۳

  • 230-8296-د شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

مدیران کل محترم امور مالیاتی
پیرو دستورالعمل شماره 200/1400/502 مورخ 1400/02/01 موضوع نحوه اجرای مقررات بند (ح) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، با عنایت به برخی ابهامات مطروحه در خصوص بند (3) دستورالعمل مذکور مبنی بر «پزشکانی که دارای رابطه استخدامی با مراکز درمانی می باشند، مشمول حکم جزء (1) بند (ح) تبصره (6) قانون مذکور نبوده و کلیه وجوه دریافتی آن ها، مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق می باشد.»، به اطلاع می رساند:
منظور از عبارت کلیه وجوه دریافتی در بند فوق الذکر، صرفا شامل کلیه وجوه دریافتی پزشک از مرکز درمانی دارای رابطه استخدامی با پزشک بوده و این موضوع قابل تسری به سایر وجوه دریافتی پزشک مزبور از دیگر مراکز درمانی، با موضوع حق الزحمه یا حق العمل پزشکی نمی باشد.
محمد تقی پاکدامن
معاون درآمدهای مالیاتی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0