وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

اعلام بارگذاری اطلاعات پایه حساب بانکی در سامانه استخراج اطلاعات

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۰/۱۲/۰۸

  • 230-82101-د شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 230/82101/د تاریخ:1400/12/08 مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیر کل محترم امور مالیاتی ... به پیوست تصویر نامه شماره 79150/270/د مورخ 1400/11/24 معاون محترم فناوری ­های مالیاتی مبنی بر عملیاتی شدن بارگذاری اطلاعات پایه حساب بانکی اشخاص حقوقی در سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات مودیان در اجرای مصوبات ابلاغی کارگروه موتور ریسک و ماده (97) ارسال می­ شود. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ضمن اطلاع رسانی موضوع به همکاران حوزه ­کاری حسابرسی، ترتیباتی اتخاذ نمایند تا در انجام فرآیند حسابرسی پرونده مالیاتی عملکرد سال 1399 این بخش از مودیان، از اطلاعات بارگذاری شده مذکور که همزمان با صدور حکم حسابرسی در مسیر سامانه ویرایش و استخراج- بخش لیست پرونده ها -پرونده ها- اطلاعات الصاق شده، در دسترس حسابرسان مالیاتی مرتبط با پرونده مالیاتی قرار می­ گیرد، بهره­ برداری مقتضی صورت پذیرد. لازم به ذکر است، با توجه به دریافت اطلاعات اصلاحی سرجمع گردش حساب بانکی عملکرد سال 1399 از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای موضوع مفاد ماده (169) مکرر، اطلاعات مربوط به سرجمع گردش هر حساب پس از پالایش اطلاعات دریافتی، توسط معاونت فناوری­ های مالیاتی در مقابل حساب­ های مندرج در مسیر اطلاعاتی فوق درج خواهد شد. با عنایت به توضیحات فوق ضروری است، ادارات کل امور مالیاتی با بهره­ برداری از اطلاعات پایه حساب بانکی و سرجمع گردش حساب بانکی، در ارتباط با تکمیل فرآیند حسابرسی اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1399 مودیانی که قبلا طی نامه­ های مورخ 1400/09/28 دفتر حسابرسی مالیاتی و مستند به نامه شماره 81999/م مورخ 1400/09/09دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، تعویق تکمیل فرآیند حسابرسی مالیاتی اظهارنامه مالیاتی عملکرد 1399 آن­ها تا زمان اخذ صورت ریز تراکنش­های بانکی مورد تاکید قرار گرفته بود، اقدام مقتضی معمول نمایند. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0