وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

آموزش نرم افزارهای حسابداری

مبلغ سرمایه گذاری:

900,000 تومان

مدرس : محمدجواد عظیمی فرد

مدت دوره : 800 دقیقه

اگر کد تخفیف دارید وارد نمایید
{{error}} {{error}}

{{price}} تومان

قبل از خرید دوره میتوانید نظرات سایرین را بخوانید : مشاهده نظرات

1

آموزش نرم افزار هلو

180 دقیقه آموزش

آموزش نرم افزار هلو

2

آموزش سپیدار - ماژول تامین کنندگان و انبار (1)

44:05

آموزش سپیدار - ماژول تامین کنندگان و انبار (1)

3

آموزش سپیدار - ماژول تامین کنندگان و انبار (2)

16:50

آموزش سپیدار - ماژول تامین کنندگان و انبار (2)

4

آموزش سپیدار - ماژول تامین کنندگان و انبار (3)

33:11

آموزش سپیدار - ماژول تامین کنندگان و انبار (3)

5

آموزش سپیدار - ماژول تامین کنندگان و انبار (4)

25:16

آموزش سپیدار - ماژول تامین کنندگان و انبار (4)

6

آموزش سپیدار - ماژول شرکت

27:51

آموزش سپیدار - ماژول شرکت

7

آموزش سپیدار - ماژول حقوق و دستمزد (1)

42:28

آموزش سپیدار - ماژول حقوق و دستمزد (1)

8

آموزش سپیدار - ماژول حقوق و دستمزد (2)

26:17

آموزش سپیدار - ماژول حقوق و دستمزد (2)

9

آموزش سپیدار - ماژول حقوق و دستمزد (3)

34:49

آموزش سپیدار - ماژول حقوق و دستمزد (3)

10

آموزش سپیدار - ماژول مشتریان و فروش

1:04:04

آموزش سپیدار - ماژول مشتریان و فروش

11

آموزش سپیدار - ماژول حسابداری (1)

آموزش سپیدار - ماژول حسابداری (1)

12

آموزش سپیدار - ماژول حسابداری (2)

آموزش سپیدار - ماژول حسابداری (2)

13

آموزش سپیدار - ماژول دریافت و پرداخت

01:10:04

آموزش سپیدار - ماژول دریافت و پرداخت

14

آموزش نرم افزار حرفه ای سایان - ماژول پایه و مشترک

38:23

آموزش نرم افزار حرفه ای سایان - ماژول پایه و مشترک

15

آموزش نرم افزار حرفه ای سایان - ماژول مالی و حسابداری1

30:16

آموزش نرم افزار حرفه ای سایان - ماژول مالی و حسابداری1

16

آموزش نرم افزار حرفه ای سایان - ماژول مالی و حسابداری2

31:56

آموزش نرم افزار حرفه ای سایان - ماژول مالی و حسابداری2

17

آموزش نرم افزار حرفه ای سایان - ماژول خزانه داری1

35:28

آموزش نرم افزار حرفه ای سایان - ماژول خزانه داری1

18

آموزش نرم افزار حرفه ای سایان - ماژول خزانه داری2

25:10

آموزش نرم افزار حرفه ای سایان - ماژول خزانه داری2

19

آموزش نرم افزار حرفه ای سایان - ماژول خرید و فروش

44:25

آموزش نرم افزار حرفه ای سایان - ماژول خرید و فروش

20

آموزش نرم افزار حرفه ای سایان - آموزش تهیه معاملات برای گزارشات فصلی

08:40

آموزش نرم افزار حرفه ای سایان - آموزش تهیه معاملات برای گزارشات فصلی

توضیحات دوره

در این محصول نرم افزارهای زیر را آموزش می بینید:

  • سپیدار
  • سایان
  • هلو

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0

مبلغ سرمایه گذاری:

900,000 تومان

مدرس :

محمدجواد عظیمی فرد

مدت دوره : 800 دقیقه