وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

*بخشنامه در خصوص کدهای واحدهای مالیاتی قابل اجرا از ابتدای سال 1383 بر اساس تشکیلات سازمان امور مالیاتی بر اساس آئین نامه اجرائی موضوع ماده 219 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۱۲/۲۰

  • 230-6324 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 6324/230
تاریخ: 1382/12/20
پیوست:
اداره کل امور مالیاتی .... با توجه به اینکه آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 طی بخشنامه شماره 9888 مورخ 1382/10/24 ابلاغ گردیده و اجرای مفاد آن از ابتدای سال 1383 الزامی خواهد بود لذا با عنایت به تغییرات به عمل آمده درعناوین شغلی و تشکیل سازمانی ماموران مالیاتی ضرورت دارد واحدهای مالیاتی مربوط از کدهای تخصیصی قدیم به شرح زیر استفاده نمایند:
1-کد اداره کل دو رقم (به شرح جدول پیوست )
2-کد اداره امور مالیاتی دو رقم (کد ممیز کلی سابق )
3-کد گروه مالیاتی یک رقم (کد سرممیزی سابق )
4-کد واحد مالیاتی یک رقم (کد حوزه مالیاتی سابق )
لازم به توضیح است که کد تخصیصی به حوزه های مالیاتی سابق عینا و همزمان با تغییر نام آنها , به واحدهای مالیاتی بدون تغییر در ارقام آن , تخصیص می یابد. به عنوان مثال چنانچه یک حوزه مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان دارای کد شماره 201123 بوده باشد با تغییر نام حوزه مالیاتی به واحدمالیاتی , صرفا نام آن تغییر یافته و کد واحد مالیاتی همان رقم 201123 خواهد بود که در اینصورت دو رقم سمت چپ بیانگر شماره اداره کل , دو رقم بعدی مبین شماره اداره امور مالیاتی (ممیز کل ) , رقم بعدی نشان دهنده شماره گروه مالیاتی (سرممیزی) و رقم آخر بیانگر شماره واحد مالیاتی (حوزه مالیاتی ) می باشد.
محمد پاریزی
معاون عملیاتی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

مقررات و بخشنامه های مرتبط

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0