وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

*در مورد مالیات تکلیفی قراردادهای فایناس

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۲/۰۱/۰۶

  • 230-5241-204 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 204/5241/230 تاریخ: 06/01/1382 پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از آنجایی که اشخاص حقوقی ایرانی به منظور انجام پروژه های ملی و طرحهای توسعه و غیره در چارچوب قوانین و مقررات جاری پروژه های خود را پس از انتخاب پیمانکار و انعقاد قرار داد از طریق اخذ تسهیلات خارجی (فاینانس ) تامین مالی می نمایند از طرفی چون فاینانس کننده ، مالیات متعلق به قرارداد را تامین مالی نمی کند و نحوه پرداخت قرارداد فاینانس از طریق گشایش اعتبار اسنادی می باشد ، و نظر به اینکه به موجب مقررات ذیل بند“ ب ” ماده 107قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 ، پرداخت کنندگان وجوه به اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران مکلفند در هر پرداخت مالیات متعلق را به اداره امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کنند لذا به منظور سهولت در کار مودیان و برطرف شدن مشکلات موجود در خصوص نحوه کسر و ایصال مالیات از قرار دادهای فاینانس ، راهکار اجرایی به شرح زیر اعلام تا به مورد اجراء گذارده شود: 1- کارفرمایان قبل از دستور پرداخت هر گونه وجهی , اسناد مربوط (صورتحساب ) که تعیین کننده میزان پرداختی توسط بانک گشایش کننده اعتبار در وجه پیمانکار خارجی است را به بانک ذیربط ارائه نمایند. 2- بانک گشایش کننده اعتبار بهای مندرج در صورتحساب را که باید برای بانک طرف خود درخارج از کشور در وجه پیمانکار حواله یا اعلام کند تا در وجه پیمانکار پرداخت گردد به اداره امور مالیاتی اقامتگاه کار فرما اعلام کند. 3- اداره امور مالیاتی ذیربط پس از محاسبه و اخذ مالیات متعلق به صورتحساب به صورت ریالی از کارفرما ، گواهی لازم را مبنی بر بلامانع بودن صدور حواله نسبت به کل مبلغ صورتحساب یادشده برای بانک استعلام کننده صادر و ارسال خواهند کرد. 4- بانک گشایش کننده اعتبار پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات ، نسبت به صدور حواله مزبور برای بانک طرف مقابل در وجه پیمانکار اقدام نماید. عیسی شهسوار خجسته
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0