وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

حق انتخاب نماینده در صورت عدم اعلام مودی به اداره کل مربوط محول می گردد

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۳/۰۵/۱۱

  • 230-1981-7868 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره:7868/1981/230
تاریخ:1383/05/11
پیوست:
اداره کل امور مالیاتی . . .
بنا به اختیارات حاصل از مواد 2 و 54 آئین نامه موضوع ماده 219 ق.م.م بدینوسیله حق انتخاب نماینده موضوع بند 3 ماده 244 ق.م.م در مواردیکه مودی انتخاب خود را همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص و در مهلت قانونی اعلام ننموده و یا اوراق تشخیص ابلاغ قانونی می گردد،به آن ادراه کل محول می گردد.
ضرورت دارد در موارد فوق الذکر ،ضمن تطبیق نوع فعالیت مودی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی با مهارت و تخصص نمایندگان معرفی شده از سوی هر یک از مراجع احصاء شده در بند 3 ماده 244 ق.م.م ترتیبی اتخاذ نمایید جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو و بصورت رسمی تشکیل گردد.
غـلامرضا حیدری کرد زنگنه
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0