وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

زمانبندی برای اصلاح کدگذاری اطلاعات معاملات سال 1392

نویسنده : محمدجواد عظیمی فرد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۹

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۱/۱۰/۱۳

زمانبندی برای اصلاح کدگذاری اطلاعات معاملات سال 1392

شماره بخشنامه: 230/10359/د

تاریخ: 1398/02/30

امور مالیاتی شهر و استان تهران

اداره کل امور مالیاتی

احتراما

پیرو بند ( 2-2 ) دستورالعمل شماره 230/97/14 مورخ 1397/08/02 موضوع «مهلت تعیین شده جهت اصلاح کدگذاری آن دسته از رکوردهای اطلاعاتی که اشتباها کدگذاری و یا الصاق گردیده اند، توسط کاربران سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات مالیاتی مستقر در واحد اطلاعات و خدمات ادارات کل امور مالیاتی کشور که تا تاریخ 1397/08/30 تعیین شده بود»، به اطلاع می­رساند:

به منظور جلوگیری از بروز مشکلات آتی ناشی از رکوردهای اطلاعاتی غیر مرتبط مذکور در کارتابل ادارات کل امور مالیاتی از حیث:

1) الزام به رسیدگی مالیاتی رکوردهای اطلاعاتی مانده در کارتابل ادارات کل جهت احتراز از شمول مرور زمان شدن وفق ماده 157 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31،

2) اقدامات پیش رسیدگی در اجرای ماده 229 قانون،

3) انتقال پرونده مالیاتی رسیدگی شده;

و همچنین سایر موارد مرتبط با موضوع، علی الخصوص اطلاعات مالیاتی عملکرد سال 1392، کاربران دارای دسترسی در ادارات حداکثر تا پایان روز 1398/03/04 می­توانند نسبت به اصلاح کدگذاری اطلاعات موصوف اقدام نمایند.

شایان ذکر است پس از تاریخ تعیین شده، امکان اصلاح کد گذاری مسدود خواهد گردید.

 

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0