وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

مالیات تکلیفی پزشکان

  • نویسنده : محمدجواد عظیمی فرد

  • تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

  • تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۲/۰۸/۱۳

  • ثبت نظر

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

در سال 98 صحبت های زیادی بر روی موضوع مالیات پزشکان بود که کش و قوص های فراوانی داشت. از طرفی سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه های متعددی صادر نمود تا بلکه بتواند از پرونده مالیات پزشکان را همانند مشاغل و شرکت ها برای همیشه ببنید و این صنف را ساماندهی کند. در قانون بودجه سال 1398 این موضوع را پیش بینی کرده بودند و سازمان مالیاتی براساس قانون بودجه باید زیرساخت های لازم جهت دریافت مالیات از پزشکان را فراهم آورد. 

 

مالیات تکلیفی پزشکان

مالیات تکلیفی پزشکان

 

قدم اولی که سازمان امور مالیاتی برداشت این بود که در بخشنامه الزام پزشکان به ثبت نام و استفاده از دستگاه کارتخوان موظف کرده بود که تمامی پزشکان از دستگاه کارتخوان استفاده کنند. اما در اقدام بعدی که سازمان امور مالیاتی گام برداشته در اختیار گذاشتن سامانه جدید به نام سامانه مالیات تکلیفی پزشکان است که تمام مراکز درمانی را مکلف کرده مالیات تکلیفی پزشکان را کسر و در این سامانه ثبت کنند.

 

حتما بخوانید : چرا پزشکان کارتخوان ندارند؟

 

مالیات تکلیفی پزشکان

انواع دریافت مالیات از پزشکان

  • مالیات بر درآمد حقوق
  • مالیات بر درآمد مشاغل
  • بند ک تبصره 6 قانون بودجه سال 1398

از نظر قانون پزشکان تا سال 97 باید دو نوع مالیات پرداخت می کردند که مالیات بر درآمد حقوق و مالیات بر درآمد مشاغل بوده و هست. مالیات بر درآمد حقوق برای پزشکانی هست که با مراکز درمانی رابطه استخدامی داشته باشند و به عبارتی کارمند آنجا باشند در این حالت طبق ماده 86 قانون مالیات های مستقیم باید مالیات تکلیفی حقوق کسر و به سازمان امور مالیاتی واصل شود.

 

مالیات تکلیفی پزشکان

 

نوع بعدی برای پزشکانی است که خودشان مطب دارند یا بصورت فردی و مستقل فعالیت می کنند که در این حالت باید درآمد آنها طبق ماده 131 قانون مالیات های مستقیم محاسبه و مبلغ مالیات آنها به سازمان امور مالیاتی طبق اظهارنامه ی تسلیمی واریز شود. برای آگاهی از موارد معاف از مالیات می توانید به قسمت مربوطه مراجعه کنید.

 

بند ک تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸

اما در سال 98 پایه دریافت مالیات نوع سومی هم اضافه شد و آنهم اینکه براساس بند ک تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 مراکز درمانی مکلفند مالیات تکلیفی پزشکان را کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نمایند. براساس بخشنامه شماره 200/98/504 :

1-کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکت های دولتی ملکف به اجرای مقررات بند (ک) تبصره (6) قانون مذکور خواهند بود.

2-مقررات بند مذکور صرفا ناظر بر حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان بوده و سایر شاغلین به حرفه های پزشکی از جمله دکترهای دارو ساز و دکترای علوم آزمایشگاهی، مشمول حکم این بند نخواهند بود.

3-درآمد پزشکانی که با مراکز درمانی دارای رابطه استخدامی بوده و مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق می باشند، از شمول مقررات این دستورالعمل خارج است.

تذکر: در صورت وجود رابطه استخدامی پزشک با مراکز درمانی، کلیه دریافت های پزشک مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق بوده و تفکیک بخشی از درآمدها و عدم اعمال مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق به درآمدهای مذکور موضوعیت ندارد.

4-مراکز درمانی مکلفند ده درصد (10%) از حق الزحمه یا حق العملی را که به موجب دریافت وجه صورتحساب ارسالی به بیمه ها و یا دریافت نقدی از طرف بیمار، به پزشکان مشمول این دستورالعمل پرداخت می نمایند به عنوان علی الحساب مالیات کسر و تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب ، طی قبض دریافتی از اداره امور مالیاتی مربوط (رسیدگی کننده به مالیات عملکرد مراکز درمانی) به نام پزشک به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.

5-ملاک اعمال این مقررات پرداخت وجه به پزشکان می باشد. بنابر این درصورت پرداخت وجه حق الزحمه یا حق العمل پزشکان به صورت علی الحساب، فارغ از دریافت مبالغ آن از بیمه ها، پرداختی مذکور مشمول مقررات این دستورالعمل خواهد بود.

6-مقررات این دستورالعمل صرفا شامل حق الزحمه یا حق العمل هایی است که ارائه خدمات و درآمد آن در سال 1398 تحقق یافته و در سال مذکور نیز پرداخت می شود.

7-کسور مذکور به عنوان علی الحساب از مالیات عملکرد سال 1398 پزشکان قابل کسر خواهد بود.

 

تفاوت بند ک تبصره 6 قانون بودجه با مالیات بردرآمد حقوق در چیست؟ مالیات بر درآمد حقوق یک نوع مالیات تکلیفی است یعنی باید یک رابطه کارگری و کارفرمایی وجود داشته باشد فرض کنید کارمند(پزشک) شما ماهی 3 میلیون تومان حقوق می گیرد شما بعنوان کارفرما باید مازاد بر مبلغ 27.500.000 ریال را مالیاتش را محاسبه و از حقوق کارمند(پزشک) کسر کند و تا پایان ماه بعد به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنید.

اما در نوع بند ک تبصره 6 قانون بودجه بدین صورت است که نیاز به رابطه کارگری و کارفرمایی وجود ندارد و مراکز درمانی مکلفند 10% از حق الزحمه پزشک را کسر و به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند. در این حالت ممکن است پزشک برای خودش کار کند مثلا عمل جراحی داشته یا هر نوع طبابت دیگر داشته باشد.

 

سامانه مالیات تکلیفی پزشکان

در تاریخ 1 دیماه سال 1398 سازمان امور مالیاتی سامانه مالیات تکلیفی پزشکان را رونمایی کرد و در بخشنامه های مختلف از قبل ساز و کار آن را اعلام کرده بود. مراکز درمانی در این سامانه باید وارد شوند و مالیات تکلیفی مربوط به پزشکان را کسر و به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند. برای ورود به این سامانه می توانید از لینک سامانه مالیات تکلیفی پزشکان استفاده کنید

 

ماده 104 قانون مالیات های مستقیم

در واقع قوانین جدید در قانون بودجه و بخشنامه های جدید صادره از سازمان امور مالیاتی تداعی کننده ماده 104 قانون مالیات های مستقیم است که در اصلاحات سال 1394 حذف شده است. البته در سال 1372 سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه ای اعلام کرد:

شماره: 8031/2126/53
تاریخ: 14/06/1372
باتوجه به تمرکز پرونده های مالیاتی کلیه پزشکان تهران در اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان تهران ، بمنظور هماهنگی رویه و اتخاذ روش اجرائی یکسان در نحوه پرداختهای مربوطه ، ضرورت دارد ضمن کسر 5% مالیات علی الحساب موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم ، در هر پرداخت ، وجوه مکسوره را بحساب 96020 درآمد مالیاتی اداره کل اموراقتصادی و دارائی استان تهران نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی واریز و همه ماهه فهرستی از پرداختهای بعمل آمده حاوی نام و نام خانوادگی و شماره نظام پزشکی، مبلغ پرداختی و مالیات مکسوره را به اداره کل مذکور ارسال فرمایند.
 
سیدابوالفضل فاطمی زاده
 معاون هزینه و خزانه دارکل کشور

 

مالیات تکلیفی چیست؟

خوب تا اینجای کار ما عبارت مالیات تکلیفی را چندین بار بیان کردیم و ممکن است افرادی که تسلط کافی به قانون مالیات های مستقیم نداشته باشند متوجه عبارت مالیات تکلیفی نشوند بدین منظور توضیح مختصری بیان می کنیم.

مالیات تکلیفی یعنی اینکه تکلیف دریافت مالیات به عهدی فردی قرار داده شده است که در قانون ذکر شده است. مثلا برای کسر مالیات تکلیفی حقوق قانون گذار گفته کارفرما مکلف است مالیات را از حقوق کارمند کسر کند و اگر این امر را انجام ندهد جریمه خواهد شد که به صراحت در ماده 199 قانون مالیات های مستقیم بیان شده است:

ماده 199- هر شخص حقیقی یا حقوقی که به ‌موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر است درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسوولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه‌ای معادل ده ‌درصد(10%) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو­ و نیم­‌درصد(5/2%) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود.

چنانچه مالیات توسط دریافت‌کننده وجوه پرداخت شود، دراین­صورت جریمه دو و نیم ‌درصد(5/2%) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مودی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.

 

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0