وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

ارزش معاملاتی املاک که مأخذ محاسبه سایر عوارض است

ارزش معاملاتی املاک که مأخذ محاسبه سایر عوارض است شماره بخشنامه: 220/2275/د تاریخ:1398/01/26 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ تصویب­ نامه هیأت محترم وزیران در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، در خصوص درصدی از ارزش معاملاتی املاک که مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می­گیرد. به پیوست تصویر تصویب­ نامه شماره 3368/ ت56439هـ مورخ 1398/01/20 هیأت محترم وزیران درخصوص مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه، موضوع تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1394/04/31 به شرح زیر برای اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌شود: «مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم- مصوب 1394- در سال 1398، معادل سی ­و شش درصد (36%) ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور (شش درصد (6%) میانگین قیمت روز) تعیین گردیده است». همچنین با توجه به مفاد تصویب­ نامه مذکور، به ‌منظور رعایت حقوق اشخاص مشمول عوارض و سایر وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون، ادارات کل امور مالیاتی مراکز استان­ها و ادارات تابعه آنان موظف­ند اطلاع‌رسانی لازم را در خصوص رعایت نصاب تعیین شده در مصوبه یادشده به مراجع ذی‌ربط (نظیر شوراهای اسلامی شهر/ بخش/ روستا، شهرداری­ها، ادارات ثبت اسناد و املاک، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی) به عمل آورند. ضمنا در مواردی که میزان ارزش معاملاتی املاک توسط دستگاه‌ها و سایر مراجع قانونی از ادارات امور مالیاتی استعلام می‌شود، موضوع ضرورت رعایت نصاب یادشده را در پاسخ به استعلامات مربوط مورد تأکید قرار دهند. احمد زمانی معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل