وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

تسهیل تکلیف مودیان در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

  • نویسنده : محمدجواد عظیمی فرد

  • تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۷

  • تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۳/۰۴/۱۹

  • ثبت نظر

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

نکات مهم این قانون به شرح ذیل می باشد

الزام به اجرای قانون توسط اشخاص حقوقی

در این قانون الزام به اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان توسط اشخاص حقوقی از ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ و سایر مودیان از ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ به تعویق افتاد.

بخشودگی جرائم

امکان بخشودگی جرائم صد در صدی جرایم ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تا پایان سال ۱۴۰۳ فراهم شد.

پذیرش هزینه ها و اعتبار مالیاتی

امکان پذیرش هزینه ها و اعتبار مالیاتی صورتحسابهای خارج از سامانه تا پایان سال ۱۴۰۳ لحاظ شد.

جزئیات قانون تسهیل تکالیف مودیان

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۰۲

شماره نامه: ۸۳۳/۳۴۹۷۳

حضرت آیت الله احمد جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان

سلام علیکم
در اجرای اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱۹۷) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی لایحه یک فوریتی تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که با عنوان «لایحه الحاق پنج تبصره به ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه «مؤدیان» اعلام وصول و در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۶ تصویب شده است به شرح پیوست ارسال میگردد.
 
لایحه تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
ماده ۱- الزام مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونيکي موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی به ترتیب زیر انجام میشود:
۱ - کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و نیز سایر اشخاص حقوقی از تاریخ ١٤٠٢/٧/١
۲- کلیه اشخاص باقی مانده از تاریخ ١٤٠٢/١٠/١
تاریخ های مذکور در این ماده قطعی و غیر قابل تغییر است و در صورت هرگونه تخطی از رعایت آنها مطابق قوانین مربوط با متخلفان برخورد میشود.
به منظور رعایت مواعد زمانی موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به ازای هر ماه تأخیر نسبت به مواعد مزبور، به میزان پنج درصد (۵٪) و تا سقف پنجاه درصد (۵۰) از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ١٣٦٦/١٢/٣ را کاهش دهد. پس از اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان صدور و ارسال صورتحسابهای الکترونیکی توسط کلیه مؤدیان را فراهم نمود، درصدهای کاهش یافته به حالت قبل بازمی گردد. تبصره - اشخاص حقوقی موضوع ماده (١٦) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱٤۰۰/۳/۲ مشمول بند (۲) این ماده میباشند.
 
ماده ۲- سازمان امور مالیاتی کشور میتواند تا پایان سال ١٤٠٣ تا صددرصد (۱۰۰) جریمه های موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را با رعایت ماده (۱۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم مورد بخشودگی قرار دهد.
 
ماده ۳- تا پایان سال ١٤٠٣ صورتحسابهایی که در سامانه مؤدیان صادر نشده است قابل قبول میباشد در این مدت سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان در پایان هر دوره نسبت به تهیه اظهارنامه برای کلیه مؤدیان اقدام کند مؤدی یک ماه پس از پایان هر دوره فرصت دارد تا با ثبت خرید و فروشهایی که صورتحسابهای آنها در سامانه مؤدیان صادر نشده است، اظهار نامه ارسال شده توسط سازمان را تکمیل و از طریق سامانه مؤدیان به سازمان مسترد نماید صورتحسابهای الکترونیکی با رعایت ماده (۹) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مورد تأیید بوده و قابل رسیدگی نمی باشد. 
 
ماده ٤- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ را که تا زمان تصویب این قانون فراخوان نشده اند مطابق جدول زمانبندی که توسط رئیس سازمان مذکور پیشنهاد شده و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، تا پایان سال ١٤٠٣ به تدریج فراخوان نماید مؤدیان موضوع این ماده تا زمانی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده باشند مجاز به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خریداران .نیستند دریافت کننده مشمول جریمه تبصره (۲) بند «الف» ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٤٠٠ بوده و وجه دریافتی باید به پرداخت کننده مسترد شود همچنین مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط این دسته از ،مؤدیان ،مادامی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده اند به عنوان اعتبار مالیاتی برای آنان منظور نمی گردد. 
 
ماده ۵- در ابتدای ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان جمله کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، نسبت به ثبت نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند به جمله سازمان مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ لازم الاجراء شدن این ماده نسبت به ثبت نام و عضویت کلیه مؤدیان در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام نماید. همچنین سازمان موظف است حداکثر ظرف یک هفته پس از ثبت نام مؤدیان در نظام مالیاتی نسبت به ثبت نام و عضویت و نیز تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها در سامانه مؤدیان اقدام نماید در صورت عدم اجرای حکم فوق توسط سازمان، مؤدیانی که در نظام مالیاتی ثبت نام کرده اند مشمول جرائم مربوط به عدم عضویت یا عدم ثبت نام در سامانه مؤدیان نمیشوند اصلاح میگردد.
 
ماده ٦- دو تبصره به عنوان تبصره های (۱) و (۳) به ماده (۵) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به شرح زیر الحاق میشود و عنوان تبصره این ماده به تبصره (۲) تغییر می یابد
تبصره ۱ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو ماه، مطابق ساختار اعلامی توسط ،سازمان به رسید پرداخت صادر شده توسط دستگاههای کارتخوان و گزارش الکترونیکی دریافتی از درگاههای الکترونیکی پرداخت شماره منحصر به فرد مالیاتی تخصیص دهد و آن را در رسید یا گزارش پرداخت مذکور درج نماید همچنین بانک مرکزی موظف است اطلاعات رسید یا گزارش پرداخت هر روز را حداکثر تا پایان روز بعد به سامانه مؤدیان منتقل کند. تبصره ۳ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٩٥/١٢/١٤ و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمانهای وابسته به آنها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خرده فروشی از طریق سامانه های دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی میباشند موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان مقرر میکند به سامانه مؤدیان منتقل کنند در این صورت مؤدیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد
اطلاعات یا صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند.
 
ماده ۷- در ماده (٦) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان عبارتهای بیشتر از سه برابر فروش اظهار شده و بیش از سه برابر معافیت سالانه به عبارت های بیشتر از پنج برابر فروش اظهار شده و بیش از پنج برابر معافیت سالانه اصلاح میشود همچنین در این ماده بعد از عبارت «که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد.» عبارت «در صورتی که فروش اظهار شده مؤدی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است کمتر از معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم ،باشد پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده أخير الذکر ملاک عمل خواهد بود.» اضافه میشود.
 
ماده ۸- ذیل فصل سوم قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان یک ماده به عنوان ماده ١٤) مکرر به شرح ذیل الحاق می شود: ماده ١٤ مکرر - سازمان میتواند مأخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش گروههایی از مؤدیان را که میزان فروش سالانه آنها کمتر از نصاب تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی است با توجه به میزان فروش آنها در هر دوره مالیاتی و ضریبی که توسط سازمان تعیین میشود محاسبه و مالیات آن را پس از کسر اعتبار قابل قبول دریافت نماید ضریب مذکور و اعتبار قابل قبول بر اساس ترکیب اقلام خریداری شده توسط مؤدی که در سامانه مؤدیان ثبت شده است و با توجه به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اقلام مذکور در چهارچوب آیین نامه اجرائی این ماده که ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن آن، توسط سازمان تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می،رسد محاسبه میگردد. در صورت خرید سایر مؤدیان از مؤدیان موضوع این ،ماده خریدهای مذکور مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی نمیباشد و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی شود.
همچنین مصرف کنندگان نهائی که از مؤدیان موضوع این ماده خرید کنند، مشمول حکم ماده (۱۸) این قانون نمیشوند.
 
ماده ۹- یک تبصره به ماده (٢٦) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به شرح ذیل الحاق میشود:
تبصره - سازمان موظف است تعرفه خدمات شرکتهای معتمد درخصوص صدور صورتحسابهای الکترونیکی را مطابق تعرفه تعیین شده توسط شورای اقتصاد از محل وصولیهای جاری مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند. بدین منظور حساب مخصوصی در خزانه داری کل کشور برای این امر ایجاد میشود و اعتبار لازم برای اجرای مفاد این امر به طور سالانه در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی شده و صددرصد (۱۰۰) آن تخصیص می یابد.
حکم این تبصره در خصوص تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی اشخاص از قبیل دفاتر ثبت اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک که به موجب این قانون اطلاعاتی غیر از اطلاعات خرید و فروش خود را در اختیار سازمان قرار دهند نیز جاری است. همچنین تا پایان سال ١٤٠٥ هزینه آموزش مؤدیان و فرهنگ سازی اجرای این قانون از محل اعتبار این حکم قابل پرداخت می باشد.
 
لایحه فوق مشتمل بر نه ماده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنى تقدیم شده بود در جلسه روز دوشنبه مورخ بیست و ششم تیرماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

دانلود متن اصلی قانون منتشر شده با سربرگ مجلس شورای اسلامی

 

تصاویر قانون تسهیل تکالیف مودیان و پایانه های فروشگاهی

 تسهیل تکلیف مودیان در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تسهیل تکلیف مودیان در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تسهیل تکلیف مودیان در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0