وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

رعایت مفاد تبصره ماده 246 قانون مالیات های مستقیم

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : معتبر است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۴۰۱/۰۹/۲۱

  • 214-60399 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

مدیران محترم دادرسی مالیاتی استان ها /شهر و استان تهران
با عنایت به اطلاعات واصله و وفق بررسی های میدانی صورت گرفته اخیرا مشاهده شده است برخی از اعضای محترم هیأت های حل اختلاف مالیاتی به دلایل غیر موجه از جمله عدم حضور مودی در جلسات هیأت و علیرغم ابلاغ صحیح اوراق تشخیص یا مطالبه غیرحضوری مالیات (موضوع تبصره 1 ماده 203 قانون مالیات های مستقیم) وارد به رسیدگی پرونده نشده و عینا برگ تشخیص/ مطالبه مالیاتی صادره را تأیید می نمایند که این امر علاوه بر نقض بخشنامه ها و قوانین مالیاتی و تضییع حقوق دولت، باعث دوگانگی در اجرای قوانین و تبعیض بین مودیان و اعتراض آنان شده است. لذا ضمن تأکید بر رعایت مفاد تبصره موضوع ماده 246 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر «عدم حضور مودی یا نماینده مودی و نیز نمایند اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیأت و صدور رأی نخواهد بود»; ضروریست ترتیبی اتخاذ نمائید رعایت موارد فوق الذکر مدنظر و مورد اهتمام نمایندگان محترم هیأت های حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد.
بدیهی است نظارت بر حسن اجرای مراتب معنونه به عهده مدیران محترم دادرسی مالیاتی می باشد.
علی رستم پور
رئیس مرکز دادرسی مالیاتی
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0