وب سایت آموزش قوانین مالیاتی

همکاری ادارات امور مالیات با ضابطین احصاء شده در قانون آئین دادرسی و یا مرکز حفاظت اطلاعات کل قوه قضائیه در خصوص ارائه اطلاعات

بازگشت دانلود اپلیکیشن
  • وضعیت : نامشخص است
  • دسته بندی ها : بخشنامه های مالیاتی

  • تاریخ بخشنامه : ۱۳۸۳/۰۲/۰۵

  • 212-215-1248 شماره بخشنامه :

در صورتی که فایل پیوست، متن بخشنامه، شماره و یا هر قسمتی از بخشنامه دارای خطا می باشد در کادر توضیحات وارد نمایید.

بانک جامع بخشنامه ها

آموزش مالیات

شماره: 1248/215/212
تاریخ: 1383/02/05
پیوست:
اداره کل امور مالیاتی استان... اداره کل امور مالیاتی شرکت ها اداره کل امور مالیاتی شرق، غرب و مرکز تهران اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ اداره کل امور مالیاتی کالا و خدمات همانطورکه اطلاع دارند طبق ماده 232 قانون مالیات های مستقیم اطلاعات مکتسبه در مورد مودیان مالیاتی محرمانه تلقی شده و ادارات امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی صرفا مجاز به افشای آن در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط، در حد نیاز می باشند، لیکن به موجب مقررات آمره قانون آئین دادرسی در امور کیفری و صراحت حکم ماده 105 قانون اخیر الذکر که مقرر می دارد ((مقامات و مأمورین و وزارتخانه ها و سازمانها مکلفند اسباب و دلایل جرم و اطلاعات و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری که مراجعه به آنها برای تحقیق امر جزائی لازم است به درخواست مرجع قضایی رسیدگی کننده ابراز نموده و در دسترس آنها بگذارد مگر در مورد اسناد سری دولتی که دراین صورت باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد.)) چنانچه ضابطین احصاء شده در قانون مزبور و یا مراکز حفاظت اطلاعات کل قوه قضائیه که فعلا از طرف بعضی مراجع و یا دستور آنان به عنوان ضابط عمل می نمایند، در اجرای دستور مرجع قضائی و به تجویز مواد 16 و 20 قانون آئین دادرسی کیفری در خواست را منضم به تصویر دستور مرجع مذکور نمایند، ادارات امور مالیاتی با احراز شرایط فوق مکلف به همکاری می باشند.
عیسی شهسوار خجسته
دانلود پی دی اف
فایل پیوست

نظرات کاربران

تعداد نظرات : 0